Uczniowie w roli studentów?

02 październik 2018


Uczniowie w roli studentów?  - zajęcia na Uniwersytecie Śląskim w Sosnowcu

Uczniowie klasy Vb mieli niebywałą okazję zapoznać się z charakterem pracy pracowników naukowych i dydaktycznych  wyższej uczelni i choć na chwilę poczuć się jak prawdziwy student. A wszystko to miało miejsce 28 września 2018 r. podczas wycieczki w Instytucie Technologii i Mechatroniki Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu. Piątoklasiści nie tylko zobaczyli miejsce pracy nauczyciela akademickiego, ale przede wszystkim mogli przez chwilę wystąpić w roli prowadzącego zajęcia lub w roli studenta odwiedzając różne laboratoria i sale wykładowe. Największą ciekawość wzbudziły zajęcia z chemii w laboratorium, gdzie pod okiem fachowca uczniowie mogli obejrzeć, a nawet wykonać pewne doświadczenia. Duże wrażenie zrobiły też na uczniach zaprezentowane przez wykładowców prace magisterskie i inżynieryjne studentów, np. robot, miniaturowa brama na pilota czy domek z wieloma funkcjami sterowanymi za pomocą odpowiednich aplikacji w telefonie.
Bezpośrednia forma kontaktu uczniów z pracownikami w ich miejscu pracy to bardzo ciekawe doświadczenie mogące wpłynąć na dalsze decyzje tych młodych ludzi.