Rekrutacja

Artykuł o rekrutacji ze strony gminapsary.pl

UCHWAŁA NR XXVII/297/2017

ZARZĄDZENIE NR 0050.12.2018

ZARZĄDZENIE NR 0050.13.2018

 

Uwaga! Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnymw terminie od 12.03.2018 do 30.03.2018 .

Na dokumentach wymagane są podpisy obojga rodziców!

Obwód szkoły: w całości sołectwo Strzyżowice oraz sołectwa Góra Siewierska ul. Kościuszki od nr 1 do nr 43 i od nr 2 do nr 82a oraz ulice Górna, Ogrodowa, Kochanowskiego, Szopena.

Dokumenty do pobrania:

1. Szkoła Podstawowa

2. Przedszkole