Rekrutacja

UCHWAŁA NR XXVII/297/2017

ZARZĄDZENIE NR 0050.7.2019

ZARZĄDZENIE NR 0050.8.2019

 

Uwaga! Złożenie wniosku o przyjęcie do PRZEDSZKOLA wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym w terminie od 11.03.2019 do 29.03.2019 r .

Uwaga! Złożenie wniosku o przyjęcie do SZKOŁY wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym w terminie od 18.03.2019 do 02.04.2019 r .

 

Na dokumentach wymagane są podpisy obojga rodziców/opiekunów!

 

Obwód szkoły: w całości sołectwo Strzyżowice oraz sołectwa Góra Siewierska ul. Kościuszki od nr 1 do nr 43 i od nr 2 do nr 82a oraz ulice Górna, Ogrodowa, Kochanowskiego, Szopena.

 

Dokumenty do pobrania:

1. Szkoła Podstawowa

2. Przedszkole