Rekrutacja

UCHWAŁA NR XXVII/297/2017

 

Szkoła Podstawowa

Regulamin rekrutacji do szkoły podstawowej

ZARZĄDZENIE NR 0050.004.2021

Wola rodzica/opiekuna dotycząca przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej

Wniosek o przyjęcie do szkoły podstawowej

 

Przedszkole

Regulamin rekrutacji do przedszkola

ZARZĄDZENIE NR 0050.005.2021

Oświadczenie o rodzinie wielodzietnej

Oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka

Oświadczenie o zamieszkaniu kandydata w obwodzie szkoły w Strzyżowicach

Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa do ZSP Nr 1 w Strzyżowicach

Oświadczenie potwierdzające studia w systemie dziennym

Zaświadczenie pracodawcy

Wniosek o przyjęcie do przedszkola

 

 

 

Uwaga! Złożenie wniosku o przyjęcie do PRZEDSZKOLA wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym w terminie od 08.03.2021 do 26.03.2021 r .

 Uwaga! Złożenie wniosku o przyjęcie do SZKOŁY wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym w terminie od 15.03.2021 do 26.03.2021 r .

 

Na dokumentach wymagane są podpisy obojga rodziców/opiekunów!

 

Obwód szkoły: w całości sołectwo Strzyżowice oraz sołectwa Góra Siewierska ul. Kościuszki od nr 1 do nr 43 i od nr 2 do nr 82a oraz ulice Górna, Ogrodowa, Kochanowskiego, Szopena.