Klasy i wychowawstwa

30 maj 2018

P r z y d z i a ł     w y c h o w a w s t w

 

w roku szkolnym 2018/2019

 

 

             Kl. Ia     -        mgr Małgorzata Bebel

                  

             Kl. Ib    -        mgr Małgorzata Trzcionka-Fonfara

 

            Kl. II       -        mgr Urszula Dudała

 

            Kl. III     -        mgr Elżbieta Niedbała

 

            Kl. IVa   -        mgr Martyna Filipczyk

 

            Kl. IVb  -          Izabela Smoła

 

            Kl. Va     -         mgr  Donata Michalak

 

            Kl. Vb    -        mgr Bożena Nobis-Siudak

 

            Kl. VIa    -       mgr Sylwia Sobczyk

 

            Kl. VIb    -       mgr Agnieszka Wikarek

 

            Kl. VII    -          Przemysław Wach