Klasy i wychowawstwa

30 maj 2018

P r z y d z i a ł     w y c h o w a w s t w

 

w roku szkolnym 2019/2020

 

Klasa Wychowawca
I mgr Elżbieta Niedbała
IIa mgr Małgorzata Bebel
IIb mgr Małgorzata Trzcionka-Fonfara
III mgr Urszula Dudała
IV mgr Katarzyna Cudnik
Va mgr Dorota Laskowska (zast. za Martynę Filipczyk)
Vb lic. Izabela Smoła
VIa mgr Donata Michalak
VIb mgr Bożena Nobis-Siudak
VIIa mgr Sylwia Sobczyk
VIIb mgr Agnieszka Wikarek
VIII lic. Przemysław Wach