Rekrutacja

Uwaga! Złożenie wniosku o przyjęcie do PRZEDSZKOLA wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym w terminie od 13.02.2023 do 27.02.2023 r .Uwaga! Złożenie wniosku o przyjęcie do SZKOŁY wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym w terminie od 13.02.2023 do 27.02.2023 r .

 

Dokumenty do pobrania:

Rekrutacja do szkoły

 

Zarządzenie o rekrutacji do szkoły

Regulamin rekrutacji dzieci do klasy 1 w roku szkolnym 2023/24

Zgłoszenie dziecka do klasy I

Wniosek o przyjęcie do klasy I

Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa

Oświadczenie woli

Oświadczenie o mieszkaniu w obwodzie

 

 

 Rekrutacja do przedszkola

 

Zarządzenie o rekrutacji do przedszkola

Regulamin rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w Gminie Psary

deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

wniosek o przyjęcie do przedszkola

oświadczenie woli

zaświadczenie o zatrudnieniu

oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

oświadczenie o wielodzietności

oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa do placówki

oświadczenie o zamieszkaniu w obwodzie szkoły

oświadczenie potwierdzające naukę rodziców w trybie dziennym