Rekrutacja

Uwaga! Złożenie wniosku o przyjęcie do PRZEDSZKOLA wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym w terminie od 01.03.2022 do 15.03.2022 r .Uwaga! Złożenie wniosku o przyjęcie do SZKOŁY wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym w terminie od 07.03.2022 do 18.03.2022 r .

 

Dokumenty do pobrania:

Rekrutacja do szkoły

 

Zarządzenie o rekrutacji do szkoły

Regulamin rekrutacji dzieci do klasy 1 w roku szkolnym 2022/23

Zgłoszenie dziecka do klasy I

wniosek o przyjęcie do klasy I

oświadczenie woli

 

 Rekrutacja do przedszkola

 

zarządzenie o rekrutacji do przedszkola

Regulamin rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w Gminie Psary

deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

wniosek o przyjęcie do przedszkola

oświadczenie woli

zaświadczenie o zatrudnieniu

oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

oświadczenie o wielodzietności

oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa do placówki

oświadczenie o zamieszkaniu w obwodzie szkoły

oświadczenie potwierdzające naukę rodziców w trybie dziennym