Szkoła demokracji, szkoła samorządności

29 maj 2018


W roku szkolnym 2013/2014 nasza szkoła przystąpiła do programu edukacyjnego „Szkoła demokracji – szkoła samorządności” we współpracy  z Regionalnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Katowicach. Program przygotowany jest przez Ośrodek Rozwoju Edukacji.

  Dzięki programowi szkoła ma szansę przez rok realizować zadania, które pomogą jej osiągnąć wyższy poziom kompetencji w zakresie samorządności. Rozwijanie kompetencji przyczynia się do osiągnięcia wysokiej jakości pracy szkoły, przygotowuje do świadomego uczestnictwa w życiu społecznym w różnych jego wymiarach, od lokalnego po globalny.

  Celem programu jest stworzenie demokratycznej kultury szkoły poprzez budowanie kompetencji zespołowych oraz wspólne, usystematyzowane i konsekwentne wprowadzanie nauczania opartego na uczestnictwie wszystkich osób zaangażowanych w proces edukacyjny.

  W ramach programu odbywają się w naszej szkole zajęcia poruszające sprawy edukacji obywatelskiej i edukacji na rzecz praw człowieka.

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji.

  Kolejnym zadaniem Rady pedagogicznej w ZSP w Strzyżowicach w ramach projektu Szkoła demokracji – szkoła samorządności było przeprowadzenie zajęć  o dowolnej tematyce, która korelowała ze wszystkimi przedmiotami. 

 Klasy I-III zrealizowały temat: „Zwierzęta w naszym kraju”. W edukacji polonistycznej celem zajęć było czytanie tekstu ze zrozumieniem o opiekowaniu się domowym zwierzątkiem. Edukacja przyrodnicza ukazała zwierzęta chronione w Polsce. Celem zajęć było zrozumienie  przez ucznia konieczność ich ochrony. Uczniowie klas II odwiedzili Egzotarium   w Sosnowcu, gdzie poznali ciekawe gatunki roślin i zwierząt.

  W ramach edukacji europejskiej stworzono projekt Etwinning pt” Animals in our countries”.

  W klasach starszych realizowano temat: „Polskie symbole narodowe”. Na lekcjach języka polskiego zapoznano uczniów z tekstem „Mazurka Dąbrowskiego” i innymi pieśniami patriotycznymi i ich rolą w historii Polski, a 30 kwietnia 2014 roku w naszej szkole odbył się  IV Przegląd Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej.


Materiały:

Konspekt lekcji: Zwierzęta Świata

Prezentacja: Zwierzęta Świata