Szkoła marzeń

29 maj 2018

REALIZUJEMY PROJEKT SZKOŁA MARZEŃ

wpołfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

  Projekt Szkoła Marzeń jest realizowany w klasach IV, V i VI. Głównym jego celem jest podniesienie jakości kształcenia, wyrównywanie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych uczniów oraz rozwój ich indywidualnych zainteresowań, uzdolnień i kompetencji poprzez udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych. Uczestniczący w nim uczniowie korzystają z zajęć:

  • logopedycznych
  • dziennikarskich
  • teatralnych połączonych z udziałem w warsztatach teatralnych oraz przedstawieniach teatralnych i operowych
  • rozwijających i wyrównawczych o charakterze matematyczno-przyrodniczym
  • rozwijających i wyrównawczych z języka angielskiego
  • rozwijających zajęć informatycznych
  • muzyczno-tanecznych

oraz zajęć z zakresu edukacji regionalnej.

Wszyscy uczestniczący uczniowie w projekcie będą mogli wziąć udział w wycieczkach edukacyjnych i wielu konkursach, a placówka wzbogaci swoją bazę o nowoczesne pomoce dydaktyczne.