Piwonia zajęcia unijne dla klas V-VIII

19 luty 2021

 „PIWONIA” – Poznawanie i wspólne odkrywanie. Nauka innowacyjnie atrakcyjna” w partnerstwie z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach – rozwijanie kompetencji kluczowych i uniwersalnych tj. matematyczno-przyrodniczych, ICT, kreatywności, innowacyjności, krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów, umiejętności uczenia się i pracy zespołowej – klasy V – VIII,