Obiady

06 wrzesień 2020

Informujemy, że w roku szkolnym 2022/2023 obiady szkolne rozpoczną się 12.09.2021 r.

Proszę o dostarczenie zgłoszenia na obiady do intendenta, wychowawcy klasy lub sekretariatu szkoły najpóźniej do dnia 08.09.2022 r. 

Karta zgłoszenia dziecka na obiady w stołówce szkolnej