Obiady

06 wrzesień 2020

Informujemy, że w roku szkolnym 2021/2022 obiady szkolne rozpoczną się 13.09.2021 r.

Proszę o dostarczenie zgłoszenia na obiady do intendenta, wychowawcy klasy lub sekretariatu szkoły najpóźniej do dnia 06.09.2021 r. 

Karta zgłoszenia dziecka na obiady w stołówce szkolnej