Skład Samorządu Uczniowskiego

14 listopad 2019

SAMORZĄD UCZNIOWSKI 2021/2022

 

Przewodnicząca SU: Nikola Tobota

 

Wiceprzewodnicząca SU: Agnieszka Lis

 

Opiekunowie SU : Magdalena Fuksiewicz-Cepak, Przemysław Wach

 

 Nasza działalność sprzyja kultywowaniu tradycji szkolnych i kulturowych. Rozwija współpracę z nauczycielami i środowiskiem lokalnym. Uczy cenić i szanować zasady demokracji, dbać o przestrzeganie praw ucznia. Angażuje w działalność na rzecz społeczności uczniowskiej aktywnych i pomysłowych uczniów.

AA+A-