Harmonogram działań Samorządu Uczniowskiego 2021-2022

13 listopad 2019

Harmonogram działań Samorządu Uczniowskiego

r.szk. 2021/2022

  

 

CELEM DZIAŁAŃ SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO NASZEJ SZKOŁY JEST:

 

 • szybkie i efektywne diagnozowanie potrzeb społeczności uczniowskiej,

 • wpływ na sprawy placówki w obszarze dydaktyki, przestrzeni szkoły oraz organizacji jej pracy,

 • wzrost aktywności i uspołecznienia uczniów oraz wdrożenie ich do samodzielności poprzez rozwój samorządności,  kształtowanie postaw prospołecznych, obywatelskich i patriotycznych, poszerzenie znajomości Praw Człowieka, Dziecka Ucznia,

 • wypracowanie schematu działań, który z powodzeniem można corocznie powtarzać, wypełniając go pomysłami i działaniami wynikającymi z oczekiwań uczniów i potrzeb szkoły,

 • pielęgnowanie tradycji szkolnej,

 • reprezentowanie interesów młodzieży szkolnej  wobec Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i organów pozaszkolnych,

 • stwarzanie możliwości rozwijania demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów i przyjmowania współodpowiedzialności za jednostki i grupy oraz wzrost umiejętności pracy w zespole i komunikacji interpersonalnej,

 • wzrost empatii - podejmowanie konkretnych działań na rzecz osób będących w szczególnie trudnej sytuacji i na rzecz zwierząt.

 

 

Wrzesień

 • Wybory Samorządu Uczniowskiego

 • Zebranie Samorządu Uczniowskiego i wybór Zarządu Samorządu Szkoły, ustalenie i przydział zadań dla poszczególnych sekcji.

 • Ustalenie planu działań na cały rok.

 • Zapoznanie uczniów z ich prawami i obowiązkami.

 • Organizacja klasowych obchodów Dnia Chłopaka -30.09.

 

Październik

 • Współpraca z pedagogiem szkolnym-planujemy działania profilaktyczno- wychowawcze.

 • Organizacja Światowego Dnia Uśmiechu

 • Dzień Edukacji Narodowejprzygotowanie życzeń dla pracowników szkoły.

 • Obudź w sobie anioła”- Kontynuacja akcji „Wspomóż schronisko” – zbiórka karmy, koców itp. do Schroniska dla zwierząt PsiArek w Górze Siewierskiej ( współpraca ze szkolnym kołem wolontariatu)

 • Święto dyni

Listopad

 • Pamiętajmy o bohaterach- zapalenie zniczy na grobie patrona szkoły

 • Dzień Życzliwości i pozdrowień

 • Andrzejki

 

 

Grudzień

 • Szkoła pełna Mikołajów”  zakładamy czapki św. Mikołaja - kto przyjdzie w czapce Mikołaja- nie będzie tego dnia pytany i nie będzie pisał niezapowiedzianej kartkówki!

 • Boże Narodzenie - wigilie klasowe; udział w przygotowaniu świątecznego wystroju korytarzy;

Styczeń

 • Sporządzenie sprawozdania z pracy Samorządu Uczniowskiego za I semestr w roku szkolnym 2021/2022.

 

Luty

 • Bezpieczne ferie –klasy I-VIII wykonują plakaty lub komiksy na temat zimowych zabaw

 • Poczta Walentynkowa

 • 11 lutego 2022r. ubierz coś czerwonego- nie będziesz pytany!!!-roznoszenie walentynek.

   

Marzec

 • Dzień Kobiet – życzenia dla wszystkich dziewczynek i kobiet.

 • Przywitanie wiosny

 • Konkurs dla klas I-VIII na najpiękniejszą ozdobę wielkanocną

Kwiecień

 •  Międzynarodowy Dzień Matki Ziemi - wykonanie prac przez klasy 1-8 o tematyce ekologicznej

Maj

 • Dzień Matki – wywiady w klasach na temat: ”Za co kocham swoją mamę?” – zamieszczenie najciekawszych na stronie internetowej

Czerwiec

 • Bezpieczne wakacje- pogadanki w klasach.

 • Podsumowanie pracy SU w roku szkolnym 2021/2022

 

 

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego może być na bieżąco modyfikowany ze względu na aktualne potrzeby szkoły.

AA+A-