Klasowy konkurs czytelniczy

Klasowy konkurs czytelniczy

Dnia 21 stycznia 2019 r. w klasie I b odbył się konkurs czytelniczy w ramach realizacji innowacji czytelniczej „Dzieciaki – Czytaki”.

Wzięło w nim udział 17 uczniów. Konkurs miał na celu sprawdzenie poziomu czytania uczniów oraz podkreślenie konieczności utrwalania nawyków obcowania z książką, czytania oraz potrzeby umiejętnego korzystania z biblioteki. Wyniki konkursu są zadowalające, wszyscy uczniowie posiadają umiejętność płynnego i wyraźnego czytania na głos. Kolejnym etapem zajęć czytelniczych będzie doskonalenie techniki czytania cichego ze zrozumieniem.