DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

arrow grey

14 PAŹDZIERNIKA - DZIEŃ WOLNY OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH - zajęcia opiekuńczo-wychowawcze

20 GRUDNIA - DZIEŃ WOLNY OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH - zajęcia opiekuńczo-wychowawcze

8 KWIETNIA - DZIEŃ WOLNY OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH - zajęcia opiekuńczo-wychowawcze

21, 22, 23 KWIETNIA - (egzamin ósmioklasisty) - zajęcia opiekuńcze dla uczniów klas I-VII

29 MAJA - DZIEŃ WOLNY OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH - zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w ramach szkolnego pikniku rodzinnego

12 CZERWCA - DZIEŃ WOLNY OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH - zajęcia opiekuńczo-wychowawcze