PRZYSTĘPUJEMY DO REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO „LOGUJ SIĘ Z GŁOWĄ”, CZYLI JAK BEZPIECZNIE KORZYSTAĆ Z INTERNETU

Młodzi ludzie, którzy korzystają z internetu, są narażeni na różnorodne niebezpieczeństwa. Aby przeciwdziałać tym zagrożeniom, Ministerstwo Zdrowia oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej zainicjowały program profilaktyki „Loguj się z głową”. Jego celem jest dostarczenie wiedzy, a także kształtowanie postaw, które sprzyjają bezpiecznemu korzystaniu z Internetu i mediów elektronicznych oraz chronią dzieci i młodzież przed e-uzależnieniami.

Obserwując naszych uczniów również jesteśmy zaniepokojeni tym, że nauka zdalna i długie, czasami niekontrolowane przebywanie przed ekranem komputera działa na nich niekorzystnie. Dlatego przystąpiliśmy do realizacji zadań wchodzących w skład tego projektu, wierząc, że uczniowie w czasie realizacji projektu zrozumieją, że nie wszystko co oferuje im wirtualny świat jest  korzystne dla ich zdrowia.