Kwalifikacja wojskowa 2012

W dniach 6 i 10 kwietnia 2012r. zostanie przeprowadzona Kwalifikacja Wojskowa osób z terenu Gminy Psary. Kwalifikację prowadzi Powiatowa Komisja Lekarska dla powiatu będzińskiego. Miejsce Kwalifikacji Wojskowej – Będzin, ul. Promyka 26 (budynek Politechniki Częstochowskiej, Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Będzinie).

28.02.2012

czytaj więcej
 

Zabawa ostatkowa w Dąbiu

21 lutego w remizie OSP w Dąbiu odbyły się „Zapusty” - zabawa ostatkowa.

24.02.2012

czytaj więcej
 

I Indywidualny Turniej Tenisa Stołowego Amatorów o puchar honorowego Prezesa Klubu Sportowego Góra Siewierska - Stanisława Kotuły

19 lutego odbył się I Indywidualny Turniej Tenisa Stołowego Amatorów o puchar honorowego Prezesa Klubu Sportowego Góra Siewierska - Stanisława Kotuły.

24.02.2012

czytaj więcej
 

Przypominienie o obowiązku zabezpieczenia instalacji oraz urządzeń wodno-kanalizacyjnych

W związku z utrzymującą się falą mrozów, Zakład Gospodarki Komunalnej w Psarach przypomina właścicielom i administratorom nieruchomości o obowiązku zabezpieczenia instalacji oraz urządzeń wodno-kanalizacyjnych przed działaniem niskich temperatur.

16.02.2012

czytaj więcej
 

Ogłoszenie o naborze do Komisji konkursowych

Wójt Gminy Psary ogłasza nabór do Komisji konkursowych powoływanych do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych gminy Psary w ramach otwartych konkursów ofert.

16.02.2012

czytaj więcej
 

Pokaz iluzjonisty – Mistrza Łukasza Podymskiego

5 lutego publiczność zgromadzona w Gminnym Ośrodku Kultury w Gródkowie miała okazję obejrzeć magiczny pokaz iluzjonisty Mistrza Łukasza Podymskiego.

07.02.2012

czytaj więcej
 

Lokalna Grupa Działania"Brynica to nie granica" ogłasza konkursy

W ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” objętego PROW 2007 – 2013, LGD ogłasza nabór wniosków w ramach konkursów: „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, „Małe Projekty”, „Odnowa i rozwój wsi”.

06.02.2012

czytaj więcej
 

Apel Wójta Gminy Psary

W związku z utrzymującą się długotrwałą falą niskich temperatur Wójt Gminy Psary Tomasz Sadłoń zwraca się z prośbą oraz apeluje do mieszkańców o informowanie niżej wymienionych służb i jednostek o wszelkich rodzajach rozpoznanych przypadków dotyczących zagrożeń życia i zdrowia ludzi.

06.02.2012

czytaj więcej
 

Apel Wojewody Śląskiego

Przekazujemy Apel Wojewody Śląskiego skierowany dziś do mieszkańców województwa śląskiego. Prosimy o zapoznanie się z jego treścią.

02.02.2012

czytaj więcej
 

Koncert kolęd w Kościele pw. NMP Królowej Świata w Strzyżowicach

29 stycznia w Kościele pw. NMP Królowej Świata w Strzyżowicach, z inicjatywy miejscowego Proboszcza ks Sławomira Karasia odbył się koncert kolęd.

01.02.2012

czytaj więcej
 

Biblioteczne Koncertowanie

27 stycznia 2012 roku w sali OSP w Psarach odbyło się pierwsze spotkanie w ramach „Bibliotecznego Koncertowania”.

01.02.2012

czytaj więcej
 

Make – up i stylizacja w Gminnym Ośrodku Kultury w Gródkowie

W Gminnym Ośrodku Kultury w Gródkowie 5 uczestniczek zakończyło kurs make – upu i stylizacji potwierdzony certyfikatem.

01.02.2012

czytaj więcej
 

Gminny Konkurs Plastyczny "Szopka 2012"

25 stycznia 2012r. w Szkole Podstawowej w Strzyżowicach odbyło się podsumowanie Gminnego Konkursu Plastycznego „Szopka 2011” i konkursu „Malowanie na ekranie – kartka świąteczna.

27.01.2012

czytaj więcej
 

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego gminy Psary w zakresie współpracy i upowszechniania kultury fizycznej

Wójt Gminy Psary ogłasza konkurs ofert na realizację zadania publicznego gminy Psary w zakresie współpracy i upowszechniania kultury fizycznej.

27.01.2012

czytaj więcej
 

W gminie Psary odbyło się spotkanie z przedstawicielami Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica”

25. 01. 2012 r. w Ośrodku Kultury w Sarnowie przedsiębiorcy oraz stowarzyszenia działające na terenie gminy Psary miały okazję skorzystać z bezpłatnych konsultacji z Lokalną Grupą Działania.

26.01.2012

czytaj więcej