Sześciolatki w szkole - nowa oferta dla dzieci i rodziców

9 lutego br. podpisana została nowelizacja ustawy o systemie oświaty. Przyjęta zmiana przesuwa do 2014 roku wprowadzenie obowiązku szkolnego dla dzieci sześcioletnich i wydłuża okres, w którym rodzice podejmują decyzję o rozpoczęciu przez dziecko 6-letnie edukacji szkolnej.

29.02.2012

czytaj więcej
 

XVI sesja Rady Gminy Psary

23 lutego br. w Ośrodku Kultury w Sarnowie odbyła się XVI sesja Rady Gminy Psary, w trakcie której przyjęto aż 22 uchwały.

29.02.2012

czytaj więcej
 

Zima - okres intensywnych przygotowań do inwestycji

W okresie zimowym referat inwestycji i remontów w naszym urzędzie ma ręce pełne roboty. Rozstrzygnięty został przetarg na wykonanie projektów zagospodarowania terenów na cele publiczne w miejscowościach Góra Siewierska, Preczów, Psary i Strzyżowice oraz budowę pięciu obiektów sportowych finansowanych z PROW-u.

29.02.2012

czytaj więcej
 

Górale zagrali w Dąbiu

Sobotni wieczór 25 lutego w Świetlicy Wiejskiej w Dąbiu upłynął w góralskich rytmach. Na deskach sceny w Dąbiu zaprezentowała się kapela reprezentująca kulturę i tradycję Beskidu Żywieckiego I Orawskiego.

29.02.2012

czytaj więcej
 

Program ochrony powietrza dla woj. śląskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego przekazuje na Państwa ręce "Program ochrony powietrza dla stref gliwicko-mikołowskiej i częstochowsko-lublinieckiej województwa śląskiego, w których stwierdzone zostały ponadnormatywne poziomy stężeń substancji w powietrzu" uchwalony przez Sejmik Województwa Śląskiego uchwała z dnia 19 grudnia 2011 r. nr IV/16/7/2011.

28.02.2012

czytaj więcej
 

Kwalifikacja wojskowa 2012

W dniach 6 i 10 kwietnia 2012r. zostanie przeprowadzona Kwalifikacja Wojskowa osób z terenu Gminy Psary. Kwalifikację prowadzi Powiatowa Komisja Lekarska dla powiatu będzińskiego. Miejsce Kwalifikacji Wojskowej – Będzin, ul. Promyka 26 (budynek Politechniki Częstochowskiej, Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Będzinie).

28.02.2012

czytaj więcej
 

Zabawa ostatkowa w Dąbiu

21 lutego w remizie OSP w Dąbiu odbyły się „Zapusty” - zabawa ostatkowa.

24.02.2012

czytaj więcej
 

I Indywidualny Turniej Tenisa Stołowego Amatorów o puchar honorowego Prezesa Klubu Sportowego Góra Siewierska - Stanisława Kotuły

19 lutego odbył się I Indywidualny Turniej Tenisa Stołowego Amatorów o puchar honorowego Prezesa Klubu Sportowego Góra Siewierska - Stanisława Kotuły.

24.02.2012

czytaj więcej
 

Przypominienie o obowiązku zabezpieczenia instalacji oraz urządzeń wodno-kanalizacyjnych

W związku z utrzymującą się falą mrozów, Zakład Gospodarki Komunalnej w Psarach przypomina właścicielom i administratorom nieruchomości o obowiązku zabezpieczenia instalacji oraz urządzeń wodno-kanalizacyjnych przed działaniem niskich temperatur.

16.02.2012

czytaj więcej
 

Ogłoszenie o naborze do Komisji konkursowych

Wójt Gminy Psary ogłasza nabór do Komisji konkursowych powoływanych do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych gminy Psary w ramach otwartych konkursów ofert.

16.02.2012

czytaj więcej
 

Pokaz iluzjonisty – Mistrza Łukasza Podymskiego

5 lutego publiczność zgromadzona w Gminnym Ośrodku Kultury w Gródkowie miała okazję obejrzeć magiczny pokaz iluzjonisty Mistrza Łukasza Podymskiego.

07.02.2012

czytaj więcej
 

Lokalna Grupa Działania"Brynica to nie granica" ogłasza konkursy

W ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” objętego PROW 2007 – 2013, LGD ogłasza nabór wniosków w ramach konkursów: „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, „Małe Projekty”, „Odnowa i rozwój wsi”.

06.02.2012

czytaj więcej
 

Apel Wójta Gminy Psary

W związku z utrzymującą się długotrwałą falą niskich temperatur Wójt Gminy Psary Tomasz Sadłoń zwraca się z prośbą oraz apeluje do mieszkańców o informowanie niżej wymienionych służb i jednostek o wszelkich rodzajach rozpoznanych przypadków dotyczących zagrożeń życia i zdrowia ludzi.

06.02.2012

czytaj więcej
 

Apel Wojewody Śląskiego

Przekazujemy Apel Wojewody Śląskiego skierowany dziś do mieszkańców województwa śląskiego. Prosimy o zapoznanie się z jego treścią.

02.02.2012

czytaj więcej
 

Koncert kolęd w Kościele pw. NMP Królowej Świata w Strzyżowicach

29 stycznia w Kościele pw. NMP Królowej Świata w Strzyżowicach, z inicjatywy miejscowego Proboszcza ks Sławomira Karasia odbył się koncert kolęd.

01.02.2012

czytaj więcej