Gmina w liczbach

Gmina Psary w liczbach

GEOGRAFIA

 • Gmina utworzona jest z 10 sołectw: Psary, Sarnów, Dąbie, Preczów, Gródków, Strzyżowice, Góra Siewierska, Goląsza, Brzękowice, Malinowice.
 • Obszar gminy zajmuje powierzchnię geodezyjną 4 616 ha.
 • Przybliżony czas dojazdu do lotniska w Pyrzowicach – 15 minut.
 • Przybliżony czas dojazdu do centrum Katowic – 20 minut.
 • Ilość centrów handlowych w promieniu 20 km – 10.

DEMOGRAFIA

 • Gminę zamieszkuje blisko 12 000 osób.
 • Nowi mieszkańcy – 375 (2011), 347 (2012).
 • Ilość wydanych pozwoleń na budowę – 229 (2011).

INSTYTUCJE

 • 3 Przedszkola Publiczne w Strzyżowicach, Sarnowie i Gródkowie
 • 5 Szkoły Podstawowe: w Dąbiu, Gródkowie, Sarnowie, Psarach i w Strzyżowicach,
 • 1 Gminna Biblioteka Publiczna w Psarach z 3 filiami:
  • Filia nr 1 w Dąbiu,
  • Filia nr 1 w Strzyżowicach,
  • Filia nr 1 w Sarnowie.
 • Świetlice Wiejskie: w Górze Siewierskiej, Dąbiu i Brzękowicach Górnych,
 • Gminne Ośrodki Kultury: w Gródkowie, Sarnowie i Preczowie,
 • Zakład Gospodarki Komunalnej,
 • Ośrodek Pomocy Społecznej,
 • Urząd Gminy.

SPORT i REKREACJA

 • Ilość nowoczesnych ogólnodostępnych boisk wielofunkcyjnych – 7,
 • Ilość stadionów piłkarskich – 6,
 • Kluby i stowarzyszenia sportowe – 9,
 • Place zabaw w Gminie Psary – 13,
 • Ilość plaż w promieniu 15 km od centrum Psar – 4.

PRZYRODA

 • Procentowy udział lasów w powierzchni – 14,5%,
 • Procentowy udział użytków rolnych – 71,5%,
 • Ilość zbiorników wodnych w promieniu 15 km – 6,
 • Klasa czystości cieków wodnych – I - pierwsza,
 • Ilość stadnin koni w gminie – 3.