Sołectwa

22 maj 2018

Sołtysem Strzyżowic jest Grażyna Słania.

Liczba mieszkańców wynosi około 1815 osób. Przez wieś przebiega droga wojewódzka nr 913 łącząca gminę z Portem Lotnicznym „Pyrzowice” oraz Będzinem. Znajduje się tutaj szkoła podstawowa, przedszkole, filia ośrodka zdrowia i biblioteki, Ochotnicza Straż Pożarna, stadion, plac zabaw z hot spotem, kościół rzymskokatolicki i polskokatolicki, niepubliczny zakład opieki zdrowotnej i boisko. Co roku szkoła podstawowa w Strzyżowicach organizuje zawody balonowe w pierwszy dzień wiosny, jest to również jedna ze szkół w gminie, która bardzo aktywnie bierze udział w programach wymiany międzynarodowych. Działa tutaj Ochotnicza Straż Pożarna, Koła Gospodyń Wiejskich i klub sportowy „Jedność Strzyżowice”.

Pierwsze wzmianki pisemne dotyczące istnienia wsi pochodzą z 1120 r., a znajdujemy je w dokumentach nadawczych klasztoru na Zwierzyńcu. Na przełomie XVIII i XIX w. na terenie Strzyżowic istniała jedna z pierwszych kopalni węgla kamiennego w Zagłębiu Dąbrowskim. W tym czasie na terenie Strzyżowic znajdowało się sześć kopalni węgla kamiennego: "Andrzej II", "Jan II", "Prywatna", "Strzyżowice", "Teodor" oraz "Tadeusz". Ostatnią kopalnię zamknięto na początku XX wieku. Na terenie Strzyżowic znajdowały się także złoża kamienia wapiennego które były eksploatowane przez cementownie "Grodziec".  W 1961 r. w Strzyżowicach utworzono parafię Kościoła Polskokatolickiego pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

22 maj 2018

Sołtysem Sarnowa jest Zofia Musiał.

Liczba mieszkańców Sarnowa wynosi około 1830 osób. Sołectwo przecina Droga Krajowa nr 86 łącząca Katowice z Warszawą. Można stąd dotrzeć do największych miast aglomeracji śląskiej już w 15 minut jazdy samochodem. Odbywa się tu główny ruch tranzytowy w kierunku Portu Lotniczego "Katowice" w Pyrzowicach.

Na terenie Sarnowa znajduje się szkoła podstawowa, przedszkole publiczne, Dom Dziecka im. św. Dominika Savio, ośrodek kultury, filia biblioteki i ośrodka zdrowia, kościół, stadion oraz stadnina koni. Na terenie wsi działa Koło Gospodyń Wiejskich, Ochotnicza Straż Pożarna, Koło Łowieckie PZŁ "Gwardia", Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych, Zagłębiowskie Koło Pszczelarzy oraz Klub Sportowy „Błękitni Sarnów”. W 2014 r. przy szkole podstawowej w Sarnowie powstał kompleks sportowo - rekreacyjny z dwoma boiskami oraz placem zabaw, wszystkie obiekty posiadają bezpieczną nawierzchnię z poliuretanu.

22 maj 2018

Sołtysem Psar jest Mirosława Sokołowska.

Liczba mieszkańców tej miejscowości sięga około 2700 osób. Psary są główną miejscowością gminy. Znajduje się tu Urząd Gminy, Urząd Pocztowy, Oddział Banku Spółdzielczego w Będzinie, Gminne Centrum Medyczne, Gimnazjum, Gminna Biblioteka Publiczna, Ośrodek Pomocy Społecznej, Ochotnicza Straż Pożarna, boisko sportowe klubu „LKS Iskra Psary” oraz spore centrum hadlowo-usługowe. W sołectwie mieszczą się dwa obiekty sportowo - rekreacyjne, jeden z boiskiem wielofunkcyjnym i boiskiem Orlik przy ul. Szkolnej oraz drugi z boiskiem wielofunkcyjnym, trawiastym oraz bogato wyposażonym placem zabaw przy ul. Kamiennej.

W sołectwie działają liczne organizacje społeczne takie jak Ochotnicza Straż Pożarna, Koło Gospodyń Wiejskich, Uczniowski Klub Sportowy "Gimnazjum", Klub Seniora. Warto podkreślić, że młodzi sportowcy z UKS mogą poszczycić się wieloma sukcesami sportowymi. Od kilku lat UKS jest organizatorem największej imprezy sporotwo-rekreacyjnej w naszej gminie: Mistrzostw Kolarskich. Uczestnikami tego wydarzenia są dzieci, młodzież i osoby dorosłe. W ramach mistrzostw odbywa się wyścig kolarski w kategorii Masters zaliczany do Pucharu Polski. Co roku impreza gromadzi zawodników z całego kraju.

22 maj 2018

Sołtysem Preczowa jest Wojciech Kamecki.

Liczba mieszkańców Preczowa wynosi około 830 osób. Miejscowość graniczy bezpośrednio z Dąbrową Górniczą. Również tutaj w ostatnich latach zaobserwować można rozwój budownictwa mieszkaniowego. Głównym atutem wsi jest bliskość zbiornika wodnego Pogoria IV otoczonego ścieżką rowerową. W sołectwie znajduje się Ośrodek Kultury z publicznym punktem dostępu do Internetu, kościół, Koło Gospodyń Wiejskich, Ochotnicza Straż Pożarna, pełnowymiarowe boisko trawiaste z budynkiem szatni, plac zabaw, a do końca czerwca 2015 r. wybudowane zostanie boisko wielofunkcyjne.

Co roku organizowany jest tutaj Festiwal Pieśni Miłosnych i Zalotnych odbywający się zawsze w Noc Świętojańską. Towarzyszy mu tradycyjne puszczanie wianków na rzece Przemszy śpiewy i zabawy przy ognisku.

Pierwsza udokumentowana wzmianka o Preczowie pochodzi z 1665 roku jako o własności szlacheckiej, która płaciła dziesięcinę z ról folwarcznych plebanowi będzińskiemu. Pierwszym znanym dziedzicem jest Wojciech Kicki, znany z zapisu notarialnego z 1727 r. na rzecz szpitala w Siewierzu. W 1761 r. wszystkie działy wsi skupił w jednym ręku Wojciech Ciosnowski (Czosnowski). W 1788 r. w wiosce było 14 domów, w połowie XIX w. liczyła 138 mieszkańców. Po odejściu Ciosnowskich w 1849 r. zniszczał dwór preczowski, który wraz z folwarkiem stał nad wielkim stawem, połozonym przy drodze do Malinowic. Po utworzeniu powiatu będzińskiego w 1867 r. wieś przydzielono do gminy Gzichów. W okresie międzywojennym Preczów należał do gminy Łagisza, w latach 1949-1954 do gromady Sarnów, a od 1 stycznia 1973 r. należy do gminy Psary.

22 maj 2018

Sołtysem Malinowic jest Krystyna Stajno.

Liczba mieszkańców sięga około 670 osób W sołectwie powstało pierwsze nowoczesne osiedle domów jednorodzinnych obecnie zagospodarowanych jest ponad siedemdziesiąt działek). Znajduje się tutaj również zabytkowy dworek, wraz z zabudowaniami, a w jego bezpośrednim sąsiedztwie rośnie ponad 150 lipa drobnolistna, która jest pomnikiem przyrody. Tutaj też działa stacja uzdatniania wody zaopatrująca w wodę pitną wszystkich mieszkańców gminy.

Symbolem Malinowic od paru lat stał się bocian, który zbudował gniazdo na latarni przy głównej drodze w miejscowości. Punktem spotkań mieszkańców jest budynek byłej szkoły podstawowej przy którym został wybudowany plac zabaw. Wieś brała udział dwa razy w konkursie organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego "Najpiękniejsza wieś województwa śląskiego".

Malinowice są bardzo dobrze zlokalizowane. Choć znajdują się w zacisznym miejscu, to blisko stąd do najważniejszego szlaku komunikacyjnego łączącego Katowice z Warszawą - nieco ponad 2 km do skrzyżowania z trasą szybkiego ruchu.

22 maj 2018

Sołtysem Góry Siewierskiej jest Włodzimierz Kotuła.

Miejscowość zamieszkuje okło 900 osób. Sołectwo graniczy z Gminą Bobrowniki. Znajduje się tutaj budynek Ochotniczej Straży Pożarnej, Świetlica Wiejska, Zakład Opieki Zdrowotnej oraz boisko wielofunkcyjne z placem zabaw. Na terenie wsi działa Koło Gospodyń Wiejskich, orkiestra dęta oraz klub sportowy „Góra Siewierska” oraz drużyna Ochotniczej Straży Pożarnej.

W ostatnich latach w miejscowości buduje się coraz więcej domów jednorodzinnych, a urząd Gminy Psary ma na sprzedaż działki na tzw. osiedlu „Czerwony Kamień”. Dzięki położeniu wsi na terenie górzystym możemy zobaczyć tutaj niezwykłe krajobrazy, które najlepiej ogląda się z najwyższego wzniesienia na terenie gminy Równej Górze (375 m n.p.m.).

Wioska usytuowana jest w pobliżu źródeł Jaworznika wpadającego pod Żychcicami do Brynicy, na najwyższym szczycie grzbietu wzgórz ciągnących się od Rogoźnika po Toporowice. Wieniec podobnych wzgórz otacza wioskę: od zachodu Śródpole, od wschodu Kokoszka i Szatki, od południa Wronia, zaś od północy Wiśniowa. W przeszłości wydobywano tu rudy żelaza. Świadczą o tym źródła historyczne oraz istniejące do dziś widoczne leje o różnej głębokości, położone jeden obok drugiego, jak również wygląd wzgórz w tej miejscowości.

22 maj 2018

Sołtysem Gródkowa jest Tadeusz Majerczyk.

Liczba ludności wynosi niespełna 1000 osób. Przez sołectwo przebiega droga wojewódzka nr 913 łącząca Będzin z Międzynarodowym Portem Lotniczym Katowice w Pyrzowicach. Przy tej drodze znajduje się główna siedziba Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Psary, w której mieści się publiczny punkt dostępu do Internetu oraz filia ośrodka zdrowia. W sołectwie znajduje się także Szkoła Podstawowa im. Emilii Gierczak z oddziałami przedszkolnymi, placem zabaw i siłownią zewnętrzną dla dorosłych. W okazałym budynku szkoły po termomodernizacji mieszczą się dobrze wyposażone sale lekcyjne, sala komputerowa, biblioteka, świetlica, mała sala gimnastyczna. Nowoczesny sprzęt multimedialny i audiowizualny pozwolił na wprowadzenie w placówce nowej jakości kształcenia opartej na innowacyjności, a także rozwinął umiejętności dzieci w zakresie informacji i komunikacji.

W bezpośrednim sąsiedztwie Gminnego Ośrodka Kultury znajduje się „Tartak Gródków” – jedno z największych przedsiębiorstw na terenie gminy. Sołectwo to ma również największe tereny leśne z bogatą fauną i florą spośród wszystkich wsi należących do Gminy Psary.

22 maj 2018

Sołtysem sołectwa Goląsza jest Jacek Łaszczyk

Liczba mieszkańców to 466 osób. Jest to wysunięte najdalej na północ sołectwo naszej gminy graniczące z Gminą Mierzęcice. Znajduje się tutaj budynek Ochotniczej Straży Pożarnej oraz plac zabaw. Funkcjonuje tutaj drużyna Ochotniczej Straży Pożarnej, która jest również siedzibą filii ośrodka kultury. Ze względu na urozmaicone, pagórkowate ukształtowanie terenu, miejscowość ta zachwyca bogactwem widoków wśród których dominują tereny leśne i pola uprawne.

22 maj 2018

Sołtysem sołectwa Dąbie jest Tadeusz Kubik.

Sołectwo zamieszkuje 829 osób. Miejscowość jest położona w centralnej części gminy. Znajduje się tutaj szkoła podstawowa, kościół, Ochotnicza Straż Pożarna, świetlica wiejska, plac zabaw oraz stadion. Na terenie sołectwa funkcjonuje drużyna Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Zespół Śpiewaczy „Dąbie”. Na polach sołectwa co roku organizowane są Międzynarodowe Field Trialsy Psów Myśliwskich.

Nazwę miejscowości w zlatynizowanej formie Dambye wymienia w latach (1470-1480) Jan Długosz w księdze "Liber beneficiorum dioecesis Cracoviensis".

09 maj 2018

sołectwo brzękowice

Sołtysem sołectwa Brzękowice jest Halina Barańska.

Sołectwo zamieszkuje 411 osób. Miejscowość jest położona u podnóża Wału Brzękowickiego z którego roztacza się wspaniały widok na panoramę miast Zagłębia Dąbrowskiego. Znajduje się tutaj jeden z największych zabytków gminy kapliczka "Pod dzwonkiem". Według słów przekazywanych z pokolenia na pokolenie dźwięk dzwonka miał siłę rozganiania deszczowych chmur, które mogłyby zagrozić żniwiarzom podczas ich pracy. Na terenie sołectwa funkcjonuje Koło Gospodyń Wiejskich oraz Zespół Śpiewaczy "Brzękowianki". Na terenie wsi znajduje się stadion na którym trenuje drużyna LKS "Orzeł Dąbie".