aktualnie przeglądasz: Strona główna » Gmina Psary » Informator » Gospodarowanie odpadami » Harmonogram odbioru odpadów

Harmonogram odbioru odpadów w Gminie Psary

Publikujemy pełny harmonogram odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców gminy Psary przygotowany przez firmę Remondis z Tarnowskich Gór, która od stycznia odbiera odpady z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Psary. Harmonogram obejmuje okres od stycznia do czerwca 2017 r.

Wystawianie śmieci wcześniej

Uprzejmie prosimy mieszkańców gminy Psary o wystawianie przed posesję koszy na śmieci oraz worków z posegregowanymi opadami: jeden dzień przed terminowym odbiorem śmieci przez firmę Remondis lub przed godziną 6.00 rano w dniu odbioru odpadów. Przypominamy, iż firma Remondis nie ma obowiązku odbioru koszy na śmieci oraz worków bezpośrednio z terenu posesji. Niewystawienie kosza na śmieci lub worków z odpadami przed 6:00 rano może skutkować nieodebraniem odpadów.

Kontakt do firmy odbierającej śmieci

REMONDIS
ul. Nakielska 1-3, 42-600 Tarnowskie Góry
t_gory@remondis.pl
tel./fax 32 285 46 18

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

PSZOK zlokalizowany w Dąbiu przy ul. Pocztowej 34a, funkcjonuje w następujących dniach:

  • poniedziałek - od godz. 13:00 do godz. 17:00
  • środa - od godz. 13:00 do godz. 17:00
  • piątek - od godz. 8:00 do godz. 12:00
  • w każdą pierwszą sobotę miesiąca od godz. 8:00 do godz. 13:00

PSZOK jest obsługiwany przez firmę Remondis Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach.

Do PSZOK-u oddajemy:

  • elektrośmieci np. telewizory, komputery, lodówki, swietlówki;
  • drobny złom np. Puszki aluminiowe po napojach, kapsle z butelek, nakrętki ze słoików;
  • przeterminowane leki, opakowania po aerozolach, środkach ochrony roślin i nawozach, opakowania z zawartością farb i lakierów, rozpuszczalników, olejów samochodowych;
  • zużyte baterie i akumulatory;
  • odpady komunalne ulegajace biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji oraz odpady zielone;
  • odpady remontowo-budowlane z drobnych remontów w ramach limitu 100 kg na gospodarstwo domowe.

Harmonogram odbioru odpadów w Gminie Psary od stycznia do czerwca 2017 r.

Objaśnienia do tabeli:
Wielkogabaryty – meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektroniczny i opony.
Pojemnik/worek należy wystawić na chodnik lub pobocze drogi w sposób nie utrudniający poruszanie się pieszych w dniu wywozu do godz. 6:00.
W przypadku nieudostępnienia pojemnika/worka w podanym wyżej terminie, odpady nie zostaną odebrane.


Do pobrania: