19 marzec 2020
Szanowni Państwo, w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w Polsce oraz zaleceniami rządu i służb sanitarnych dotyczących rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 - „koronawirusa", aby skutecznie chronić zdrowie beneficjentów ARiMR i jej...

19 marzec 2020
Zarządzenie Wójta Gminy Psary w sprawie: przyznania dotacji na realizację zadań publicznych gminy Psary w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, działalności na rzecz osób...

19 marzec 2020
Piecza zastępcza jako forma pomocy rodzinie uregulowana jest na mocy ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Piecza zastępcza kierowana jest do dysfunkcyjnych rodzin biologicznych, które mają trudności w wypełnianiu funkcji...

18 marzec 2020
Informacja dotycząca odbioru odpadów wielkogabarytowych, odpadów komunalnych i segregowanych....

18 marzec 2020
Informujemy, że w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną od dnia 18.03.2020 r. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany w Dąbiu przy ul. Pocztowej 34a zostaje zamknięty do odwołania....

17 marzec 2020
Zakład Gospodarki Komunalnej w Psarach informuje, że wszystkie obiekty sportowe zostają zamknięte do odwołania....

17 marzec 2020
Jak już informowaliśmy na naszym profilu facebookowym, obecnie kluczowe znaczenie mają szeroko zakrojone działania profilaktyczne, przestrzeganie wydawanych zaleceń oraz zachowanie spokoju. Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne, prosimy...

16 marzec 2020
Przekazujemy informacje dotyczące zmian funkcjonowania Gminnego Centrum Medycznego w Psarach z uwagi na zagrożenie koronawirusem....

16 marzec 2020
Informujemy o odwołaniu przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Malinowicach...

13 marzec 2020
Informujemy, że od 16 marca 2020 r. budynek Urzędu Gminy w Psarach – zostaje zamknięty dla interesantów i zmieniają się zasady jego funkcjonowania....