28 sierpień 2020
Już wkrótce rozpocznie się nowy rok szkolny. Wyjątkowo w tym roku bez uroczystych akademii i apeli, a jedynie w formie spotkań w salach z wychowawcami klas. Dyrektorzy placówek oświatowych wraz z Radami Pedagogicznymi opracowali szereg regulaminów i...

27 sierpień 2020
Ciągłe zaśmiecanie terenu wokół Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych poskutkowało zainstalowaniem na obiekcie systemu monitoringu. Kamery już pracują i obserwują okolice....

25 sierpień 2020
Przekazujemy informacje dotyczące kampanii społecznej "Sadza płonie. Czad zabija. Żyj.". Celem akcji jest zwiększenie liczby domów z zadbanymi i oczyszczonymi kominami bez zagrożeń motywowane troską o bezpieczeństwo użytkowników budynków w związku z eksploatacją urządzeń...

20 sierpień 2020
Informacja o przeprowadzanej na terenie województwa śląskiego jesiennej akcji szczepienia lisów wolno żyjących w 2020 roku. Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że w dniach 12 - 30...

19 sierpień 2020
Od 13 sierpnia producenci rolni, których gospodarstwa zagrożone są utratą płynności finansowej w związku z ograniczeniami spowodowanymi przez epidemię COVID-19 oraz ci, którzy nie otrzymali tzw. pomocy suszowej za 2019 r. mogą ubiegać się o wparcie...

19 sierpień 2020
W sierpniu zakończyły się prace związane z doposażeniem placu zabaw w Górze Siewierskiej. Dzięki inwestycji na placu przybyło 5 nowych urządzeń wchodzących w skład siłowni zewnętrznej oraz altana i dwie ławki....

18 sierpień 2020
Pomoc materialna dla uczniów jest udzielana na podstawie rozdziału 8a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2020 r. , poz. 1327 ze zm.) oraz uchwalonego przez Radę Gminy Psary regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów...

17 sierpień 2020
Gmina otrzymała kolejne dofinansowanie na zakup sprzętu komputerowego w ramach programu „Zdalna Szkoła+” dla każdej ze szkół z terenu naszej gminy. Do realizacji obowiązku nauki, w tym nauki zdalnej wykorzystanych zostanie tym razem 16 sztuk...

13 sierpień 2020
Przekazujemy informacje Lokalnej Grupy Działania "Brynica to nie granica" dotyczące prowadzonego naboru na wolne stanowisko pracy Specjalista ds. Projektów....

13 sierpień 2020
Psary, dnia 11.08.2020r. RADA GMINY PSARY42-512 PSARY, ul. Malinowicka 4 Uprzejmie zawiadamiam,że XXII - Sesja Rady Gminy Psary, odbędzie się dnia 20 sierpnia 2020r. o godz. 14:00 w Ośrodku Kultury...