09 luty 2021
Powiadomienie Naczelnika Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska w Katowicach o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu....

08 luty 2021
17 grudnia w trybie zdalnym odbyła się XXVII Sesja Rady Gminy Psary, podczas której uchwalony został budżet gminy Psary na 2021 rok. Radni jednogłośnie poparli plan finansowy, w którym aż 19 mln zł ma zostać przeznaczonych na...

08 luty 2021
Nadszedł przełomowy moment dla jednej z największych gminnych inwestycji, jaką jest budowa kanalizacji sanitarnej. Część terenu gminy została przyłączona do Aglomeracji Wojkowice, dzięki czemu będzie korzystała z wojkowickiej oczyszczalni...

08 luty 2021
28 stycznia, podczas XXVIII sesji Rady Gminy Psary, odbyło się uroczyste pożegnanie wieloletniego dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury Anny Nagły, która z końcem stycznia przeszła na emeryturę....

08 luty 2021
8 lutego 2021 r. na internetowej platformie aplikacyjnej ARiMR udostępni współpracującym bankom na 2021 r. limity akcji kredytowej oraz środki na dopłaty do kredytów preferencyjnych....

05 luty 2021
Zapraszamy do lektury najnowszego numeru Głosu Gminy Psary....

04 luty 2021
Po raz kolejny pokazaliśmy, że potrafimy pomagać! W tym roku w gminie Psary udało się zebrać ponad 35 tys. zł....

04 luty 2021
Wójt Gminy Psary ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych gminy Psary w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, działalności na...

02 luty 2021
Wójt Gminy Psary ogłasza otwarte i konkurencyjne nabory na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Psarach....

18 styczeń 2021
Ogłoszenie o dodatkowym uzupełniającym naborze wniosków na przyznanie dotacji dla mieszkańców gminy....