03 kwiecień 2020
Jeżeli osoby otrzymujące świadczenia z KRUS złożyły wniosek o ich przedłużenie na dalszy okres, i w ich sprawie nie zostało wydane nowe przed upływem terminu ważności starego – nie powinny się martwić!...

03 kwiecień 2020
Góra Siewierska, Strzyżowice, Psary i Gródków, to miejscowości w naszej gminie, przez które przebiega przebudowa DW 913. Stabilizacja podłoża, wykonanie podbudów z kruszywa czy montaż krawężników betonowych, to część z wykonanych już prac na...

02 kwiecień 2020
Nocna awaria stacji uzdatniania wody w Malinowicach została usunięta, ciśnienie wody w rurociągu zostało ustabilizowane....

01 kwiecień 2020
Nabór wniosków o udzielenie pożyczki dla mikroprzedsiębiorcy na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej....

01 kwiecień 2020
Wydanie specjalne Głosu Gminy Psary...

01 kwiecień 2020
Apel Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, w którym samorządowcy apelują o przesunięcie terminu wyborów prezydenckich....

01 kwiecień 2020
Zasady których należy przestrzegać w celu ochrony gospodarstwa przed wirusem afrykańskiego pomoru świń (ASF)...

01 kwiecień 2020
Odpowiadając na prośbę Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu oraz Szpitala Powiatowego w Czeladzi, jednostek obsługujących mieszkańców gminy Psary, psarski samorząd wsparł wspomniane instytucje w zakresie zakupu środków ochrony osobistej oraz...

01 kwiecień 2020
Na niektórych liniach, z racji niższej frekwencji oraz niewystarczającej liczby kierowców, kursów jest mniej. Na innych natomiast, zgodnie z potrzebami, oferta jest zwiększana. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dot. zmian w kursowaniu...

31 marzec 2020
Powiadomienie Naczelnika Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska w Katowicach o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu....