03 marzec 2021
Powiadomienie Naczelnika Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska w Katowicach o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu....

02 marzec 2021
Szanowni Państwo, w związku z licznymi zachorowaniami i potwierdzonymi przypadkami COVID-19 wśród pracowników Urzędu Gminy w Psarach prosimy o ograniczenie wizyt w urzędzie do absolutnego minimum....

02 marzec 2021
Rolnicy, którzy ponieśli w gospodarstwach straty spowodowane klęskami żywiołowymi bądź wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, od czwartku 11 marca 2021 r. mogą składać w ARiMR wnioski o wsparcie finansowe z PROW 2014-2020....

01 marzec 2021
Został niecały rok na wymianę najstarszych pieców użytkowanych przez mieszkańców woj. śląskiego. Koszt wymiany pieca to bardzo duży wydatek, dlatego w budynku Urzędu Gminy w Psarach powstał punkt konsultacyjny programu priorytetowego Czyste...

26 luty 2021
Na zlecenie Starostwa Powiatowego w Będzinie trwają czynności ustalania przebiegu granic ewidencyjnych na terenie gminy Psary, w związku z przeprowadzaną modernizacją ewidencji gruntów i budynków. Dlatego też, w ostatnim czasie część mieszkańców naszej...

26 luty 2021
Na początku marca Powiatowy Zarząd Dróg rozpocznie przebudowę i remont odcinka ul. Wiejskiej w Sarnowie. Równolegle planowana jest budowa i przebudowa gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. W związku z pracami pojawią się utrudnienia w...

25 luty 2021
W Polsce w ostatnim czasie odnotowany został wzrost zakażeń COVID-19. Przekroczona została bariera 10 tys. nowych przypadków dziennie. Tempo narastania trzeciej fali lub jej zatrzymanie zależy od naszego zachowania....

24 luty 2021
Powiadomienie Naczelnika Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska w Katowicach o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. ...

23 luty 2021
Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Henryka Stucznia, byłego sołtysa miejscowości Psary. Henryk Stuczeń pełnił funkcję sołtysa Psar w latach 2006-2010 oraz 2010-2014, angażował się w sprawy swojego sołectwa oraz jego mieszkańców. Samorząd Gminy Psary...

23 luty 2021
Po dwóch latach ciężkiej pracy, polegającej na kompleksowej modernizacji obiektu, zagospodarowaniu terenu oraz wyposażeniu pomieszczeń w sprzęt, budynek byłej szkoły w Goląszy Górnej jest gotowy do użytku....