07 grudzień 2020
W związku z epidemią koronawirusa nastąpiła zmiana sposobu udzielania nieodpłatnych porad prawnych i obywatelskich. Prawnicy i doradcy obywatelscy udzielają porad telefonicznie, mailowo oraz za pomocą innych środków porozumiewania się na...

07 grudzień 2020
Prawie 10,5 mln EUR czeka na organizacje społeczne w II konkursie na projekty tematyczne w programie Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy. O dotacje mogą się starać m.in. stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne, koła gospodyń wiejskich. W...

04 grudzień 2020
4 grudnia w dniu świętej Barbary obchodzone jest święto wszystkich Górników i Pracowników związanych z górnictwem. W naszej gminie Barbórkę świętują przede wszystkim emerytowani Górnicy, ale życzenia pragniemy złożyć wszystkim Górnikom,...

04 grudzień 2020
Od wielu lat, co roku w listopadzie w Szkole Podstawowej w Dąbiu odbywał się Gminny Konkurs Regionalno - Plastyczny dla klas I-III. W tym roku, ze względu na panującą w naszym kraju sytuację epidemiologiczną, przebiegł on w innej formie. Brali w nim...

03 grudzień 2020
Powiadomienie Naczelnika Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska w Katowicach o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu....

02 grudzień 2020
Powiadomienie Naczelnika Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska w Katowicach o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu....

30 listopad 2020
W ostatnim dniu listopada ruszyły dwa z czterech planowanych jeszcze na ten rok naborów wniosków o pomoc finansową z PROW na lata 2014-2020. W ARiMR można już ubiegać się o wsparcie na realizację inwestycji zabezpieczających gospodarstwa przed...

27 listopad 2020
Afrykański pomór świń to szybko szerząca się, zakaźna choroba wirusowa, na którą podatne są świnie domowe oraz dziki. Zasady których należy przestrzegać w celu ochrony gospodarstwa przed wirusem afrykańskiego pomoru świń (ASF)....

25 listopad 2020
Dzięki współpracy z Gminną Biblioteką w Psarach, przedszkolaki z Przedszkola Publicznego w Psarach odwiedził niezwykły gość....

25 listopad 2020
Szkoły w gminie Psary, jak i w całej Polsce od początku listopada znowu pracują zdalnie. By takie nauczanie mogło być realizowane niezbędny jest nowoczesny sprzęt komputerowy. Gmina Psary pomaga uczniom użyczając im 37 zestawów komputerowych, które...