07 luty 2020
Instytut Pracy i Edukacji w Gliwicach wraz z partnerem - Instytutem Rozwoju Rynku Pracy jako operatorzy projektu “Śląskie Lokalnie 2020” finansowanego z FIO z Narodowego Instytutu Wolności zapraszają do składania wniosków w programie dotacyjnym. Nabór rozpoczął się 2 lutego 2020 r....

06 luty 2020
Zarządzenie Wójta Gminy Psary w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych gminy Psary w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji,...

03 luty 2020
Zdarza się, że przechodząc lub przejeżdżając obok domów w Psarach naszą uwagę zwraca czarny, ciemnoszary lub bladopomarańczowy dym. Oznacza to, że nasz sąsiad pali w piecu czymś, czym palić nie powinien. To jedno z podstawowych źródeł smogu...

03 luty 2020
Serdecznie zapraszamy na spektakl teatralny, który odbędzie się 7 lutego o godz. 17:30 w budynku byłej szkoły w Malinowicach...

03 luty 2020
26 stycznia 2020 r. w Ośrodku Kultury w Preczowie odbyło się coroczne spotkanie z okazji Święta Babci i Dziadka. Najmłodsi mieszkańcy naszej gminy przygotowali bogaty program artystyczny....

31 styczeń 2020
Zapraszamy do lektury najnowszego numeru Głosu Gminy Psary...

31 styczeń 2020
29 stycznia, w sali konferencyjno-widowiskowej Centrum Usług Społecznych w Strzyżowicach, odbyło się Noworoczne Spotkanie Samorządowe, na którym wójt Tomasz Sadłoń podsumował działalność lokalnego samorządu w 2019 roku....

31 styczeń 2020
Zarządzenie w sprawie: ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do prowadzonych przez gminę Psary przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół...

28 styczeń 2020
Powiadomienie Naczelnika Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska w Katowicach o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu....

27 styczeń 2020
W związku z występującym na terenie Polski zagrożeniem afrykańskim pomorem świń zaistniała konieczność podejmowania działań zapobiegawczych, w tym monitorowania przedmiotowego zagrożenia. Wojewoda Śląski apeluję do poszczególnych służb i...