Zespół Śpiewaczy „Dąbie” dostał nagrodę Burmistrza Miasta Ciechocinka

W dniach 17 – 19.06.2011 najlepsze zespoły artystyczne prezentowały swoje programy na XII Ogólnopolskim festiwalu Piosenki Strażackiej w Ciechocinku .

W muszli koncertowej Parku Zdrojowego występowały zespoły śpiewacze, wokalne dorosłych oraz dzieci i młodzieży z całej Polski. Województwo Śląskie, Powiat Będziński i Gminę Psary reprezentowały dwa zespoły: Zespół Śpiewaczy „Dąbie”oraz Zespół Śpiewaczy „ Brzękowianie”. Zespół Śpiewaczy „ Dąbie” otrzymał pisemne zaproszenie również do udziału w Koncercie otwarcia Festiwalu „ Wierni Tradycji” - prezentując folklor naszego regionu w strojach ludowych.

W dniu następnym już na przeglądzie oceianym przez wysoko wykwalifikowaną kadrę jurorów zespół wystąpił w mundurach strażackich, podbijając serca licznie zgromadzonej publiczności wykonując własne kompozycje w rytmach latino.

Każdy zespół biorący udział w przeglądzie otrzymał nagrodę oraz dyplom za udział.

Uwieńczeniem udziału w tym przeglądzie dla Zespołu Śpiewaczego „Dąbie” było wyśpiewanie jednej z Głównych Nagród Burmistrza Miasta Ciechocinka. Zespół wrócił z przeglądu z wielką nieukrywaną radością, bo co tu mówić...wśród najlepszych był jednym z najlepszych. Zespół Śpiewaczy „ Dąbie” serdecznie dziękuje Wójtowi Gminy Psary - Tomaszowi Sadłoniowi, Dyrektor GOK – Elżbiecie Kopce za umożliwienie wzięcia udziału w tak prestiżowym festiwalu, jak również Zarządowi Wojewódzkiemu OSP w Katowicach za dofinansowanie kosztów przejazdu.