Gminne obchody Światowego Dnia Ziemi

W Gimnazjum im. marszałka J. Piłsudskiego w Psarach 21 kwietnia odbyło się seminarium ekologiczne „Problemy środowiska naturalnego naszymi problemami” pod patronatem Wójta Gminy Psary.Głównym celem seminarium było przybliżenie społeczeństwu lokalnemu problemów związanych ze współczesną ekologią. Była to również doskonała okazja do przedstawienia zagrożeń naszej planety.
W seminarium wzięli udział uczniowie ze szkół z terenu naszej gminy, reprezentant przedszkolaków z PP w

Strzyżowicach radni[nbsp] oraz goście reprezentujący liczne organizacje i instytucje[nbsp] pracujące na rzecz ochrony środowiska.

Młodzież gminy Psary od wielu lat podejmuje działania na rzecz ochrony środowiska, organizując apele, warsztaty naukowe i inne akcje o charakterze ekologicznym jak na przykład „Sprzątanie świata”. Tym razem uczniowie postanowili inaczej uczcić Światowy Dzień Ziemi i włączyć w obchody społeczność lokalną. Młodzi ekolodzy poprzez wiersze, piosenki, filmy o tematyce przyrodniczej i prezentacje ekologiczne własnego autorstwa[nbsp] złożyli hołd naszej matce Ziemi.
Pracownik naukowy Uniwersytetu Śląskiego dr Michał Augustyniak wygłosił wykład na temat „Największe drzewa świata”. Nauczyciel fizyki z gimnazjum zaprezentował alternatywne źródła energii. Mieliśmy również okazję dowiedzieć się, jakie działania podejmują władze naszej gminy w zakresie ekologii.

Imprezami ekologicznymi towarzyszącymi obchodom Dnia Ziemi były konkursy również objęte patronatem Wójta Gminy Psary: plastyczny pod hasłem[nbsp] „Rok 2011 – Międzynarodowym Rokiem Lasu” oraz[nbsp] fotograficzny pt. „ W poszukiwaniu piękna natury”. Komisję oceniającą tworzyli specjaliści: absolwentka ASP we Wrocławiu, nauczyciel Technikum Architektury Krajobrazu w Wojkowicach oraz radni naszej gminy. Podczas seminarium wręczono nagrody laureatom tych konkursów

Organizatorzy wierzą, że przedsięwzięcia tego typu przyczynią się do lepszego traktowania przyrody przez wszystkich mieszkańców naszej gminy. Mają także nadzieję, że dzięki takim akcjom ludzie zmienią sposób patrzenia na przyrodę i zrozumieją konieczność dbania o stan środowiska, w którym żyją.