Szlachetna Paczka w Psarach

W tym roku po długiej przerwie Szlachetna Paczka spróbuje objąć świąteczną pomocą najbardziej potrzebujące rodziny lub osoby samotne zamieszkujące w gminach: Siewierz, Mierzęcice, Psary, Ożarowice i Bobrowniki.

Szlachetna Paczka jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych projektów społecznych w Polsce. Organizowana jest od 2001 roku. Szlachetna Paczka jest oparta na pracy z wolontariuszami, którzy szukają rodzin w potrzebie i pracują z nimi, a także z darczyńcami, którzy przygotowują dedykowaną pomoc. Zgodnie z zasadami projektu wyklucza on pomoc biedzie roszczeniowej, zakłada natomiast mądrą pomoc, dzięki której ludzie sami radzą sobie w życiu.

Obecnie poszukiwani są wolontariusze.

Termin na zgłoszenia jest coraz krótszy, ponieważ wolontariusze muszę zostać wdrożeni jeszcze w październiku. Potrzebni są wolontariusze, ponieważ bez nich pomoc może nie dotrzeć do rodzin w potrzebie. Bez ich pomocy Szlachetna Paczka nie dotrze ze wsparciem.

Wejdź na www.superw.pl i dołącz do wolontariatu w Szlachetnej Paczce!

Ciągle brakuje ponad 6 tys. wolontariuszy Szlachetnej Paczki.

Poszukiwane są również historie rodzin.

W tej edycji Paczki pojawią się następujące kategorie rodzin:

Rodzina wielodzietna czyli taka, w której jest troje lub więcej dzieci. Często – pomimo starań – rodzice nie są w stanie zapewnić dzieciom odpowiednich warunków, mają trudność w zaspokojeniu potrzeb dzieci: zarówno elementarnych, jak i rozwojowych, związanych z dostępem do edukacji.

Samodzielny rodzic. To kryterium stosujemy do osób samotnych, będących w trudnej sytuacji materialnej, które mają na utrzymaniu jedno lub więcej dzieci. Takie osoby często nie mają kogo prosić o wsparcie. Dodatkowym obciążeniem jest nierozwiązana sytuacja rodzinna lub mieszkaniowa, czy traumatyczne doświadczenia, które były przyczyną rozstania z partnerem. Samodzielni rodzice pełnią w domu rolę prawdziwego menadżera na kilku etatach.

Choroba/niepełnosprawność. Jeśli jednego z członków rodziny dotyka przewlekła choroba lub niepełnosprawność, znacząco wpływa to na obniżenie standardu życia Rodziny. Leczenie chorego jest zazwyczaj bardzo kosztowne: pieniądze są wydawane na rehabilitację, leki, specjalistyczny sprzęt czy dojazdy do szpitali, wobec czego inne potrzeby rodziny są odkładane na dalszy plan. Konieczność ciągłej opieki nad osobą chorą może też wiązać się z rezygnacją z pracy jego opiekunów.

Dziecko chore/ z niepełnosprawnością. Kryterium stosowane do Rodzin, w których przewlekła choroba lub niepełnosprawność dziecka wpływa na obniżenie standardu życia. Koszty leczenia oraz konieczność nieustannej opieki mogą znacząco uszczuplić domowy budżet. Często przestaje wystarczać środków na najbardziej podstawowe potrzeby. Dzieci, które zmagają się z chorobą są szczególnie waleczne!

Starość i osamotnienie. Kryterium, zgodnie z którym włączamy do udziału w projekcie samotne osoby w podeszłym wieku – bezdzietne lub pozbawione opieki ze strony Rodziny (może to być również para emerytów żyjąca w osamotnieniu). Dla osoby pozostawionej samej sobie, niedołężność oraz choroby w połączeniu z niską rentą lub emeryturą powodują brak możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb materialnych i życiowych. Leczenie schorzeń typowych dla podeszłego wieku pochłania często znaczną część dochodów.

Wydarzenie losowe, które postawiło Rodzinę w bardzo trudnej sytuacji materialnej. Wypadek czy zniszczenia dokonane np. przez powódź lub pożar, są w stanie diametralnie zmienić sytuację Rodziny i doprowadzić do biedy nawet dobrze sytuowane osoby. Odbudowanie strat może przekraczać możliwości finansowe wielu rodzin. Nagłym nieszczęściem jest również śmierć jednego z członków rodziny. Jego odejście jest ciosem emocjonalnym,a często też dotyka rodzinę materialnie.

Start w samotność. To kategoria, dzięki której chcemy znaleźć historie osób, które zaczynają dopiero samodzielne życie albo odbudowują je na nowo. Mogą to być zwłaszcza: absolwentki Domu Samotnej Matki i absolwenci Domów Dziecka, jak również studenci, którzy starają się utrzymać i uczyć (a nie mogą liczyć na wsparcie rodziny) i młode rodziny na starcie zmagające się z trudną sytuacją finansową (i również nie mogą liczyć na wsparcie bliskich). Paczka mogłaby pomagać także tym, którzy wychodzą z życiowego kryzysu, jak np. uzależnienie, w ten sposób wspierając stawanie się samodzielnym.

Inne. Do tego kryterium włączone zostaną Rodziny, których przyczyna biedy nie należy do żadnego z kryteriów wcześniej opisanych, a mimo to wolontariusz jest przekonany, ze Rodzinie należy udzielić pomocy. To sytuacje, w których Rodzina, mimo podejmowanych starań o poprawę swoich warunków materialnych, długotrwale żyje poniżej progu ubóstwa i ma trudności z zaspokojeniem podstawowych potrzeb. Może być to spowodowane brakiem kwalifikacji, trudną sytuacją na rynku pracy itd.

Dotknięci skutkami pandemii. Ideą tej kategorii jest objęcie pomocą Rodzin, których trudna sytuacja wynika właśnie z pandemii i wszystkiego co jej dotyczy. Grono osób, które w niej się znajdą, będzie bardzo szerokie: od osób, które straciły pracę, przez właścicieli firm, które mierzą się z trudnościami; osoby, które w wyniku kwarantanny musiały ograniczyć swój wymiar zatrudnienia ze względu na opiekę nad dziećmi, po osoby, które zachorowały na COVID-19 lub Rodziny, które np. straciły kogoś w wyniku choroby.

Zgłaszać rodziny do SZLACHETNEJ PACZKI można:
- za pośrednictwem Wolontariusza Szlachetnej Paczki
- za pośrednictwem strony internetowej https://moja.szlachetnapaczka.pl/zglaszam/witaj

sm ulotka 1

sm ulotka 2