Przyznano Stypendia Wójta Gminy Psary

11 października w Urzędzie Gminy w Psarach nastąpiło uroczyste wręczenie Stypendiów Wójta Gminy Psary. W tym roku Komisja Stypendialna rozpatrzyła pozytywnie wnioski 3 uczniów oraz po raz pierwszy przyznała stypendium sportowe Wójta Gminy Psary dla zawodników, którzy otrzymali stypendium sportowe w szkołach poza granicami kraju.

Stypendia Wójta Gminy Psary przyznawane są uczniom mieszkającym na terenie gminy Psary, którzy w roku szkolnym 2020/2021 wykazali się szczególnymi osiągnięciami w dziedzinie nauki oraz kultury i sztuki. Nagrody zostały odebrane osobiście przez uczniów lub ich rodziców.

Wśród uczniów stypendiami nagrodzeni zostali:

Krzysztof Pawik - w klasyfikacji końcowej roku szkolnego 2020/2021 uzyskał średnią ocen 4,68 oraz zajął III miejsce na ogólnopolskim Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej w Mysłowicach oraz III miejsce na IX Ogólnopolskim Festiwalu Wokalnym „Mikrofon, MOK i Ty” w Wojkowicach.

Julia Sibielak - w klasyfikacji końcowej roku szkolnego 2020/2021 uzyskała średnią ocen 5,00 oraz zajęła III miejsce w „Carpathia Festival” XVII Międzynarodowym Festiwalu Piosenki.

Magdalena Woźniak - w klasyfikacji końcowej roku szkolnego 2020/2021 uzyskała średnią ocen 5,14 oraz zajęła II miejsce w kategorii szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych w Zagłębiowskim Wojewódzkim Konkursie na prezentację multimedialną „Śladami Stefana Żeromskiego”, II miejsce w ogólnopolskim konkursie literacko – etnograficznym „Opowieści naszych pradziadków” oraz III miejsce w wojewódzkim konkursie na reportaż „Dziennikarz na polu walk powstańczych”.

Od tego roku przyznawane jest również stypendium sportowe dla zawodników, którzy uzyskali stypendium sportowe w szkole poza granizami kraju. Wnioski o przyznanie tego stypendium przyjmowane są w Urzędzie Gminy przez cały rok.

Pierwszym laureatem tego stypendium jest Jakub Ucieszyński, który od 2020 r. reprezentuje klub koszykówki WKK Wrocław, zajął III miejsce w turnieju rangi międzynarodowej ALBA Berlin Cup w kategorii U16, zajął I miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Koszykówki Krasnal Cup w kategorii U16 oraz został przyjęty do szkoły średniej Baylor School w stanie Tennessee w USA, gdzie kontynuuje edukację i trenuje koszykówkę.

W trakcie uroczystości, każdy z laureatów opowiedział o swoich osiągnięciach, a Wójt Gminy Psary Tomasz Sadłoń pogratulował im dotychczasowych osiągnięć oraz życzył dalszych sukcesów.

Przypominamy, że wnioski dotyczące uzyskania stypendium za osiągnięcia sportowe w roku 2021 składać należy od 15 do 30 grudnia. Dla zawodników uczących się poza granicami kraju wniosek o stypendium można składać przez cały rok.