Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Od 1 kwietnia 2021 r. Główny Urząd Statystyczny przeprowadza Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Udział w spisie jest obowiązkowy.

Spisem objęci są:

- mieszkańcy Polski – zarówno Polacy, jak i cudzoziemcy,

- stali mieszkańcy Polski przebywający w czasie spisu za granicą.

Obowiązkową w NSP 2021 jest metoda samospisu internetowego. Wypełnij formularz spisowy na stronie http://spis.gov.pl

Na czas trwania spisu Urząd Gminy w Psarach przygotował stanowisko na parterze budynku do dokonania samospisu. Zamiar samospisu w Urzędzie Gminy w Psarach należy zgłosić z wyprzedzeniem pod numerem telefonu 32 294-49-30 w celu uzgodnienia terminu.

Istnieje również możliwość spisania się przez telefon, dzwoniąc na infolinię 22 279 99 99. Jeśli mieszkaniec nie spisze się przez internet ani przez telefon, skontaktuje się z nim rachmistrz telefonicznie lub bezpośrednio, aby przeprowadzić spis. Zgodnie z ustawą o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 nie można odmówić mu przekazania danych.

Więcej informacji na stronie www.spis.gov.pl

Osoby wykonujące prace spisowe są obowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Narzędzia oraz procedury w zakresie bezpieczeństwa stosowane przez statystykę publiczną spełniają najwyższe standardy i zapewniają pełną ochronę gromadzonych informacji.