Dobiega końca pierwszy etap prac przy budowie plenerowego centrum edukacji ekologicznej

Nowoczesny, edukacyjny plac zabaw z bezpieczną nawierzchnią, pierwsza w gminie wieża widokowa, alejki i ścieżka pieszo-rowerowa – to wszystko powstaje w Górze Siewierskiej przy osiedlu Czerwony Kamień w ramach projektu Zagłębiowski Park Linearny. Rzadko się zdarza by unijne i krajowe dotacje pokryły 100% kosztów projektu, ale tak właśnie jest w przypadku powstającego centrum edukacji ekologicznej, na budowę którego gmina Psary nie musi praktycznie wydawać własnych środków.

W ramach realizacji etapu pierwszego został wykonany żelbetowy fundament pod wieżę widokową, na którym zamontowano stalową konstrukcję wieży, na niej zamontowano stopnice, kraty podestowe oraz drewnianą obudowę. Wieża została umiejscowiona na jednym z najwyższych wzniesień Zagłębia Dąbrowskiego, z którego rozciąga się wspaniały widok we wszystkich kierunkach. Powstał również ciąg pieszo-rowerowy biegnący przez cały teren od północnej do południowej części, ścieżka piesza o szerokości 1,2 m oraz plac zabaw w konwencji edukacyjnej, dostosowany dla odbiorców w różnym wieku. Na całej powierzchni placu oraz pod urządzeniami powstała tzw. bezpieczna nawierzchnia, która ma na celu zamortyzowanie ewentualnego upadku, jednocześnie z takiej nawierzchni, na terenie placu zabaw wymodelowane zostały pagórki o zróżnicowanej wielkości.

Na obszarze Centrum Edukacji Ekologicznej zostały zamontowane już także urządzenia rozwijające różne umiejętności ruchowe i intelektualne, które związane są z muzyką i fizyką. Cały teren placu poprzeplatany jest naturalnie zielonymi okręgami z niskimi nasadzeniami oraz pojedynczymi drzewami. Wzdłuż ścieżek i na placach zamontowano obiekty małej architektury, takie jak ławki z oparciem, kosze na śmieci, kosze na psie odchody, stojaki rowerowe oraz nośniki informacji wizualnej.

Aktualnie trwają prace odbiorowe, a zadanie sfinansowane zostało w 100% z dotacji unijnej i metropolitalnej bez obciążania budżetu gminy Psary. Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia wsparła ten projekt 300 000 zł dotacją w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji, natomiast unijne dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniosło 1 234 141,65 zł.

Realizację drugiego etapu prac zaplanowano na 2021 rok. Powstanie wówczas jeszcze park doświadczeń, różnorodne ścieżki edukacyjne oraz edukacyjne elementy. Do tego jeszcze sztuczne ule, głazy kamienne, zabawki muzyczne, makiety dotykowe, sztuczna pasieka, labirynt z wysokich traw oraz ogród geologiczny. Wykonane zostanie również oświetlenie terenu, oraz edukacyjna ścieżka, z której dowiemy się czym jest niska emisja i jak możemy ją ograniczyć. Powstające Centrum Edukacji Ekologicznej wykorzystywać będzie także nowoczesne technologie informatyczne i umożliwiać zwiedzającym za pośrednictwem ich smartfona dostęp do wielu dodatkowych materiałów i atrakcji w wersji cyfrowej.

Głównym celem projektu jest ochrona różnorodności biologicznej w gminie Psary poprzez utworzenie plenerowego Centrum Edukacji Ekologicznej w Górze Siewierskiej. Ma ono zwiększyć świadomość, co do realnych problemów dotyczących środowiska oraz ukształtować trwałe postawy proekologiczne. Centrum edukacyjne gotowe ma być na przyjęcie odwiedzających na początku 2022 r. Na uwagę zasługuje niezwykle korzystny montaż finansowy przedsięwzięcia – również i drugi etap prac będzie prawie w całość sfinansowany z pozyskanych dotacji krajowych i unijnych. Ogółem na to zadanie gmina zdobyła łącznie ponad 4,1 mln zł dotacji.