Projekty zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w sołectwach Gródków, Malinowice i Psary.

Projekty zmiany planów są wyłożone wraz z prognozami oddziaływania na środowisko, od dnia 14 października 2020 r. do dnia 13 listopada 2020 r. Istnieje możliwość zapoznania się z projektem planu w siedzibie Urzędu Gminy w Psarach, ul. Malinowicka 4, 42-512 Psary, w godzinach pracy urzędu. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentacją.

Istnieje możliwość zapoznania się z projektem planu w siedzibie Urzędu Gminy w Psarach, ul. Malinowicka 4, 42-512 Psary, w godzinach pracy urzędu, po wcześniejszym umówieniu się pod numerem telefonu 32 29 44 931 oraz 32 29 44 953. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentacją na stronie internetowej.

Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu:

1. projektu zmiany uchwały nr XLVII/369/2010 Rady Gminy Psary z dnia 29 września 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w sołectwie Malinowice.
- projekt zmiany planu zagospodarowania przestrzennego

Malinowice - uchwała

Rysunek zmiany planu 1

Rysunek zmiany planu 2

Prognoza oddziaływania na środowisko

Prognoza rysunek 1

Prognoza rysunek 2

 

2. projektu zmiany uchwały nr XLVII/368/2010 Rady Gminy Psary z dnia 29 września 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w sołectwie Gródków.
- projekt zmiany planu zagospodarowania przestrzennego

Gródków - uchwała

Rysunek zmiany planu

Prognoza oddziaływania na środowisko

Prognoza rysunek

 

3. projektu zmiany uchwały nr XLVIII/395/2010 Rady Gminy Psary z dnia 28października 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w sołectwie Psary.
- projekt zmiany planu zagospodarowania przestrzennego

Psary - uchwała

Rysunek zmiany planu 1

Rysunek zmiany planu 2

Prognoza oddziaływania na środowisko

Prognoza rysunek 1

Prognoza rysunek 2