Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w sołectwach: Strzyżowice, Malinowice, Preczów, Sarnów, Goląsza, Brzękowice, Dąbie – etap I

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w sołectwach: Strzyżowice, Malinowice, Preczów, Sarnów, Goląsza, Brzękowice, Dąbie – etap I jest wyłożony wraz z prognozą oddziaływania na środowisko od dnia 14 października 2020 r. do dnia 4 listopada 2020 r.

Istnieje możliwość zapoznania się z projektem planu w siedzibie Urzędu Gminy w Psarach, ul. Malinowicka 4, 42-512 Psary, w godzinach pracy urzędu, po wcześniejszym umówieniu się pod numerem telefonu 32 29 44 931 oraz 32 29 44 953.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentacją na stronie internetowej, do pobrania (pliki PDF):

Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w sołectwach: Strzyżowice, Malinowice, Preczów, Sarnów, Goląsza, Brzękowice, Dąbie – etap I.

Załączniki do uchwały:

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Załącznik nr 9

Załącznik nr 10

Załącznik nr 11

Załącznik nr 12

Prognoza oddziaływania na środowisko