Nawożenie pól na terenie gminy Psary

W związku z uciążliwością zapachową, z jaką ostatnio mamy do czynienia, informujemy mieszkańców, że wynika ona ze stosowania nawozu w postaci obornika drobiowego przez rolników posiadających grunty rolne na terenie naszej gminy w miejscowości Psary i Malinowice.

Fakt stosowania nawozów został uprzednio zgłoszony przez rolników do tutejszego organu i jest zgodny z obowiązującymi przepisami. Zdajemy sobie sprawę, że sytuacja jest mało komfortowa i trudno ją wytrzymać. Rozumiemy także i prosimy również Państwa o zrozumienie potrzeb rolników związanych z prowadzoną działalnością zarobkową. W związku z tym, że działalność rolnicza prowadzona jest w naszej gminie od lat, jesteśmy w stałym kontakcie z właścicielami gruntów, których przy obecnie obowiązujących przepisach możemy jedynie prosić o maksymalnie szybkie rozplantowanie obornika.

Zgodnie z informacją udzieloną przez jednego z rolników rozplantowanie nawozu i jego zaoranie w sołectwie Psary ma zakończyć się w dniu dzisiejszym.
Informujemy również, że od dnia jutrzejszego do najbliższego piątku planowane jest stosowanie nawozów w Malinowicach, również w postaci obornika drobiowego przez innego rolnika. Nawóz będzie rozplantowany i w tym samym czasie zaorany z glebą. W związku z powyższym w najbliższych dniach należy spodziewać się ponownego dyskomfortu wywołanego uciążliwością zapachową.