INFORMACJA

Informujemy mieszkańców, że na prywatnej działce rolnej umiejscowionej w Psarach, w odległości 300 m od zabudowań mieszkalnych rozpoczęła się budowa stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z kablową linią zasilającą.

 

Urząd Gminy Psary dowiedział się o planach inwestora związanych z budową masztu, dopiero w chwili otrzymania wydanego pozwolenia na budowę. W przypadku takich inwestycji, mieszkańcy swe pierwsze kroki kierują do Urzędu Gminy jako organu im najbliższego. Jednak w tej sytuacji gmina Psary w żaden sposób nie uczestniczyła w postępowaniu administracyjnym dotyczącym realizacji ww. inwestycji. Obowiązujące przepisy związane z projektowaniem i budową tego typu urządzeń wyłączają z procesu decyzyjnego samorząd gminny. W rozmowie z wójtem Tomaszem Sadłoniem właściciel gruntu poinformował, że inwestycja jest w trakcie realizacji.

W związku z tym, że Urząd Gminy Psary nie jest stroną w sprawie, wystąpiliśmy do właściwych organów odpowiedzialnych za proces wydawania tych decyzji o przekazanie dokumentacji technicznej, oraz do inwestora, czyli przedsiębiorcy realizującego przedsięwzięcie o szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i potencjalnego oddziaływania na środowisko.