Obowiązki inwestora i wykonawcy robót budowlanych

Budowa i remont domu to nie tylko wydatki związane z materiałami czy wynajęciem wykonawców, ale również koszty wywozu odpadów budowlanych. W sytuacji gdy coraz częściej dochodzi do nielegalnego pozbywania się śmieci, warto zwrócić uwagę co dzieje się z odpadami powstającymi podczas realizacji naszej inwestycji.

Pragniemy przypomnieć, że podmiot, który świadczy usługę - wykonawca w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw jest zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 22 ustawy o odpadach, wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia tych usług, chyba że umowa stanowi inaczej.

Jeżeli więc umowa nie wskazuje, iż wytwórcą odpadów jest inwestor, za odpady powstające w wyniku budowy, rozbiórki, remontu obiektów, odpowiada podmiot, który świadczy usługę.
Podmiot wykonujący usługę jako wytwórca odpadów zobowiązany jest do rejestracji i prowadzenia ewidencji w Bazie Danych o Produktach i Opakowaniach oraz Gospodarce Odpadami. Tym samym każdy z nas ma możliwość sprawdzenia czy dana firma wypełnia nałożone na nią przepisami prawa obowiązki. Należy również pamiętać, że niedopuszczalne jest zarówno gromadzenie odpadów na ziemi oraz ich palenie.

W związku z powyższym prosimy, aby właściciele nieruchomości, na których trwa budowa lub remont interesowali się w jaki sposób zostaną zagospodarowane odpady budowlane powstające podczas przeprowadzanych prac. Jeśli za śmieci odpowiada wykonawca, warto zainteresować się ich dalszym losem. Niejednokrotnie mamy do czynienia z nieuczciwymi osobami, które pozbywają się odpadów w sposób nieprzepisowy i wyrzucają je do lasu czy inne mało uczęszczane miejsca. Każdy z nas powinien zachować się w tej kwestii odpowiedzialnie i nie być obojętnym. To przecież żadna przyjemność wybrać się na spacer do lasu czy parku i oglądać tam porzucone odpady budowlane.