Działalność boisk wielofunkcyjnych w Gminie Psary od dnia 8 maja.

Informujemy, że od dnia 8 maja bieżącego roku Zakład Gospodarki Komunalnej w Psarach otworzy boiska wielofunkcyjne w Górze Siewierskiej przy ulicy 1 Maja, Goląszy Górnej, Malinowicach przy budynku byłej szkoły podstawowej, Preczowie przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej oraz boisko do siatkówki plażowej i boisko o nawierzchni trawiastej przy OPS w Psarach. Obiekty będą otwarte w godzinach 8.00 – do 20.00.

Zasady bezpieczeństwa obowiązujące w przypadku korzystania z infrastruktury boisk na obiekcie:

- zachowanie dystansu społecznego,
- obowiązek zasłaniania twarzy (w momencie dotarcia na dany obiekt sportowy, natomiast przebywając na boisku nie ma obowiązku zakrywania twarzy),
- ograniczona liczba osób (maksymalnie 6 osób i 1 trener),
- brak możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego
- dezynfekcja urządzeń po każdym użyciu i każdej grupie
- obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt
- korzystanie z osobistego sprzętu treningowego
- 15 minutowe odstępy pomiędzy wchodzącymi i wychodzącymi grupami korzystającymi z obiektu
Ponad to informujemy, że pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Psarach (gospodarze obiektu) są uprawnieni do weryfikacji liczby uczestników korzystających z obiektu. W przypadku stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnej liczby osób przebywających na obiekcie prosimy
o dostosowanie się do poleceń pracownika.
Jednocześnie przypominamy, że place zabaw, siłownie zewnętrzne, strefa streetworkout i skatepark nadal pozostają zamknięte.