Zostań w domu - eUrząd działa!

Jak już informowaliśmy na naszym profilu facebookowym, obecnie kluczowe znaczenie mają szeroko zakrojone działania profilaktyczne, przestrzeganie wydawanych zaleceń oraz zachowanie spokoju. Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne, prosimy mieszkańców o ograniczenie wizyt w urzędach, instytucjach i jednostkach miejskich do niezbędnego minimum.

Od 16 marca, aż do odwołania w urzędzie osobiście załatwić będzie można tylko dwie sprawy:

🔴 sporządzanie aktu zgonu,
🔴 odbiór dowodu osobistego.

Sprawy z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego oraz ewidencji ludności i dowodów osobistych załatwić będzie można wyłącznie po uprzednim telefonicznym umówieniu się (Urząd Stanu Cywilnego - 32 29 44 926, Urząd Gminy Psary - 32 29 44 920). Zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego przy bezpośredniej obsłudze należy zachować odpowiedni dystans, zarówno od pracowników, jak również od innych osób oczekujących na obsługę.

Przypominamy, że większość spraw urzędowych można załatwiać przez Internet. Na stronie https://obywatel.gov.pl/ znajdą Państwo katalog usług wraz z opisem, jak załatwić poszczególne sprawy. Posiadając konto na www.epuap.gov.pl można korzystać z elektronicznych usług, wysyłając wnioski do urzędu, podpisując je kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym. Klikając na naszej stronie internetowej zakładkę eUrząd zostaną Państwo bezpośrednio przekierowani do strefy usług elektronicznych.

W strefie usług elektronicznych można uzyskać:
• Dostęp do informacji o stanie spraw oraz zobowiązaniach podatkowych i opłatach Twoich oraz osób fizycznych i prawnych, które reprezentujesz, jak również informacji z innych rejestrów urzędu - dostęp ten wymaga rejestracji i uwierzytelnienia.
• Możliwość elektronicznej realizacji płatności zobowiązań wobec Urzędu.
• Dostęp do formularzy elektronicznych usług udostępnianych przez Urząd (np. wniosek o wydanie dowodu osobistego, wniosek o nadanie numeru PESEL, zgłoszenie pobytu, zgłoszenie wymeldowania, wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, wniosek o zajęcie pasa drogowego).

Rejestracja:
• Dostęp do danych o stanie Państwa spraw, zobowiązaniach podatkowych i opłatach, oraz niektórych, związanych z Państwem, wpisach w rejestrach prowadzonych przez Urząd jest możliwy po dokonaniu rejestracji.
• Rejestracja wymaga posiadania konta na ogólnopolskiej elektronicznej platformie usług administracji publicznej ePUAP.
• Jeżeli masz już konto na platformie ePUAP, to wypełnij i złóż "Wniosek o konto na platformie eUrząd" podpisując go podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym .
• Jeżeli nie masz jeszcze konta na platformie ePUAP, to możesz założyć je tutaj .

Profil zaufany - co to jest?
Profil zaufany jest środkiem identyfikacji elektronicznej. Profil zaufany umożliwia złożenie podpisu zaufanego, ale nie jest podpisem elektronicznym. Większość spraw urzędowych można załatwić przez internet, właśnie dzięki niemu. Warto go założyć, trwa to dosłownie chwilę, a przyda się - nie tylko w tym wyjątkowym czasie.

Profil zaufany możesz założyć bez wychodzenia z domu, jeśli masz:
• konto w systemie banku lub innego przedsiębiorcy, który ma zgodę na potwierdzanie profilu zaufanego,
• kwalifikowany podpis elektroniczny.

Wszystkie informacje o profilu zaufanym i możliwość jego założenia dostępne na https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany

Pamiętajmy o solidarności w kryzysie, osoby starsze, dla których obsługa komputera czy bankowości elektronicznej może wydawać się skomplikowana, powinny móc liczyć na pomoc dzieci lub wnuków. Dla młodych osób założenie profilu zaufanego, to dosłownie kilka minut, a pozwoli seniorom korzystać z różnych udogodnień, również w przyszłości. Wykorzystajmy ten wyjątkowy czas, aby usprawnić sobie życie, by w późniejszym czasie również korzystać z możliwości jakie dają nam nowe technologie, a w urzędach strefa usług elektronicznych. Okazuje się, że wiele spraw możemy załatwić nie wychodząc z domu.
Zachęcamy jednocześnie do zapoznania się z kampanią e-Polak potrafi! Ministerstwa Cyfryzacji i NASK, ma ona na celu promowanie wykorzystywania technologii w codziennym życiu przez osoby w różnym wieku, przełamywanie barier z tym związanych oraz wzrost cyfrowych kompetencji społeczeństwa.

Jak założyć profil zaufany przez Internet i jak ułatwić sobie życie?