Informacja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - piecza zastępcza

Piecza zastępcza jako forma pomocy rodzinie uregulowana jest na mocy ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Piecza zastępcza kierowana jest do dysfunkcyjnych rodzin biologicznych, które mają trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

W związku z prośbą Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie przyłączamy się do kampanii społecznej mającej na celu propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego i pomocy w zainteresowaniu lokalnego społeczeństwa potrzebą tworzenia zawodowych rodzin zastępczych.

Liczba dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych niestety się zwiększa. Pragniemy by każde dziecko, które z różnych powodów nie może wychowywać się w swojej naturalnej rodzinie, miało zapewnione szczęśliwe dzieciństwo, a możliwy powrót do rodziny naturalnej przebiegał jak najmniej traumatycznie.

Wszystkie informacje dotyczące pieczy zastępczej znajdują się w zakładce Piecza Zastępcza na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie http://pcpr.bedzin.pl/