Ruszyły prace na budowie kompleksu sportowego Orlik 2012 przy Gimnazjum w Psarach

Na dobre rozpoczęły się prace na budowie kompleksu sportowego Orlik 2012 przy Gimnazjum w Psarach. Wyłoniona w przetargu firma Martinex wraz ze współpracującą z nimi firmą P.H.U. Grumix z Sosnowca rozpoczęła już prace. Z boiska do piłki nożnej zdjęto już murawę i warstwę ziemi urodzajnej oraz usunięto stare ogrodzenie boiska, zdemontowano trybuny. Obecnie nadal trwają roboty ziemne oraz wykopy pod drenaż boiska. Termin realizacji całego zadania wynikający z podpisanej umowy to 30 października 2012 natomiast firma Martinex przedstawiła harmonogram robót przewidujący zakończenie prac do końca III – go kwartału bieżącego roku.

Samorząd gminy Psary uzyskał już gwarancje dofinansowania na budowę Orlika od Marszałka Województwa Śląskiego, a także Ministra Sportu i Turystyki w łącznej wysokości 666 tys. zł. Obecnie w najbliższych trzech miesiącach nastąpi podpisanie umowy o dofinansowanie z Ministrem Sportu i Turystyki. Władze samorządowe mają nadzieję, że trzecim źródłem dofinansowania tej inwestycji będą unijne środki pomocowe z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, będące w dyspozycji Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica”. Wniosek złożony przez gminę do LGD w połowie marca uzyskał już pozytywną ocenę formalną Rady Programowej LGD i został przesłany do dalszej oceny w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego. Wnioskowane wsparcie ze środków PROW to 337,784 tysięcy.