Sobótka w Goląszy - Brzękowicach

Mieszkańcy Goląszy i Brzękowic postanowili kultywować ginącą już starosłowiańską tradycję Sobótek i w pierwszy dzień po Zielonych Świątkach – 28 maja zorganizowali z tej okazji biesiadę na placu obok budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Goląsza – Brzękowice. Przeprowadzenie tego obrzędu miało w czasach prasłowiańskich zapewnić świętującym zdrowie i urodzaj. Mieszkańcy przybyli na uroczystość mieli okazję obejrzeć kabaret w wykonaniu dzieci i młodzieży, następne wystąpił gościnnie Zespół Śpiewaczy Twardowiczanie z repertuarem biesiadnym, który sprawił, że wszyscy zgromadzeni przyłączyli się do wspólnego śpiewu. Na zakończenie części artystycznej przedstawiono jeszcze jeden kabaret, po czym nastąpił długo oczekiwany moment zapalenia ogniska. Tego dnia każdy z biesiadników mógł spróbować wypieków lokalnych gospodyń. Wśród zgromadzonych gości nie zabrakło Wójta Gminy Psary Tomasza Sadłonia, Sekretarz Gminy Psary Mirelli Barańskiej – Sorn, Radnej z Goląszy Teresy Kosmali – Gąsior oraz Sołtysa Goląszy Jacka Łaszczyka.