Projekt partnerski uzyskał dofinansowanie do OZE

W wyniku renegocjacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Komisja Europejska wyraziła zgodę na zwiększenie alokacji przeznaczonej w programie na dofinansowanie inwestycji w odnawialne źródła energii (OZE).

Tym samym projekt pn. Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Twaróg” został wybrany do dofinansowania.

Całkowita wartość projektu dla wszystkich gmin wynosi 69.625.950,78 złotych, z czego wartość zadania Gminy Psary to 2.366.357,76 zł, a dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowi 1.796.281,20 zł.

Celem głównym projektu jest przede wszystkim zwiększenie wielkości produkcji energii elektrycznej i cieplnej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii w Gminach Partnerskich, a w konsekwencji zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery, w tym CO2 i pyłu PM10.
Projekt dotyczy osób, które złożyły wnioski na etapie przygotowania wniosku o dofinansowanie.

loga