III sesja Młodzieżowej Rady Gminy Psary

Już po raz III młodzi radni spotkali się w Urzędzie Gminy podczas obrad Młodzieżowej Rady Gminy Psary. Głównym tematem spotkania było przeprowadzenie dyskusji na temat zajęć pozalekcyjnych planowanych do zorganizowania w placówkach oświatowych naszej gminy w roku szkolnym 2012/2013. Spośród wielu propozycji zgłoszonych przez młodych samorządowców najciekawsze z nich to zorganizowanie m.in. zajęć:

  • fotograficznych,
  • językowych,
  • muzycznych,
  • ceramicznych,
  • plastycznych,
  • teatralnych,
  • dziennikarskich,
  • sportowych (ping – pong, strzelectwo, kolarstwo),
  • tanecznych, w której można powołać sekcję cheerleaderek.

Młodzi radni jeszcze w tym roku szkolnym przeprowadzą w swoich szkołach ankietę, w której wszyscy uczniowie będą mogli zaproponować interesujące dla nich rodzaje zajęć.

Władze samorządowe naszej gminy wspólnie z dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury i kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej, czyli instytucji finansujących w bieżącym roku szkolnym zajęcia pozalekcyjne dla uczniów, dokonają analizy zaproponowanych przez młodzież zajęć i w ramach możliwości postarają się zaspokoić ich zainteresowania, uzupełniając tym samym aktualną bardzo bogatą ofertę GOK-u, OPS-u oraz Stowarzyszeń Kultury Fizycznej działających na terenie gminy.

Ostatnią częścią III sesji Młodzieżowej Rady Gminy Psary było wręczenie podziękowań nauczycielom sprawującym opiekę merytoryczną nad radnymi z poszczególnych szkół. Wójt Gminy Psary wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Psary – Jacentym Kubicą wręczył podziękowania: Grażynie Polasiak, Karinie Bizan, Agnieszcze Barańskiej – Białas, Marzenie Gałce – Frejowskiej, Sylwii Sobczyk, Krzysztofowi Kopce.