Nie pal byle czym

Zdarza się, że przechodząc lub przejeżdżając obok domów w Psarach naszą uwagę zwraca czarny, ciemnoszary lub bladopomarańczowy dym. Oznacza to, że nasz sąsiad pali w piecu czymś, czym palić nie powinien. To jedno z podstawowych źródeł smogu wynikający z niskiej emisji trujących nas wszystkich substancji. Pracownicy Urzędu Gminy w Psarach są upoważnieni do kontroli tego, czym mieszkańcy palą w swoich piecach. Takie kontrole odbywają się w dwuosobowym składzie, a czasem przy asyście policji. Ich zadaniem jest dokonanie kontroli kotłowni, miejsca składowania opału oraz zebranie dokumentacji zdjęciowej. Mogą także otworzyć piec i pobrać próbkę popiołu, a w uzasadnionych przypadkach wezwać właścicieli do złożenia zeznań w celu ustalenia czy w piecu używane jest paliwo zgodne z obowiązującymi normami.

Od rozpoczęcia sezonu grzewczego 2019/2020 pracownicy Urzędu Gminy w Psarach przeprowadzili łącznie 32 kontrole nieruchomości pod kątem eksploatowanych instalacji służących do ogrzewania budynku mieszkalnego oraz używanych paliw. W szczególności kontrolowano czy nie dochodzi do spalania odpadów.

- Do tej pory kończyło się na pouczeniu, obecnie jednak rozpoczynamy stałą współpracę z akredytowanym laboratorium w zakresie badania odpadów paleniskowych. W przypadku uzasadnionego podejrzenia termicznego przekształcania odpadów, pracownicy urzędu będą pobierać próbki odpadu paleniskowego. Następnie zostaną one poddane analizie morfologicznej i chemicznej, na podstawie której będzie możliwe jednoznaczne stwierdzenie czy odpady były spalane w palenisku domowym. W sytuacji potwierdzenia spalania odpadów w urządzeniu grzewczym zostaną podjęte działania wynikające z Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. W uzasadnionych przypadkach gmina będzie kierować sprawy do sądu, gdzie sprawca może zostać ukarany grzywną w wysokości nawet do 5 tys. zł. - mówi kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Zarządzania Drogami Aldona Kubańska, przewodnicząca zespołu ds. przeciwdziałania niskiej emisji na terenie gminy Psary.
- Nasz zespół zajmuje się nadzorowaniem ze strony urzędu wszystkimi sprawami związanymi z niską emisją. Między innymi, kiedy Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska ogłasza alarm smogowy i przekazuje go nam za pośrednictwem Powiatowych Centrów Zarządzania Kryzysowego, umieszczamy takie informacje na stronie internetowej, a także bezpośrednio informujemy o tym zagrożeniu, np. placówki oświatowe.

Na stronie internetowej, w gazecie gminnej oraz na profilu facebookowym gminy Psary można znaleźć informacje, jak i czym palić w piecu, by spalanie było ekonomiczne i ekologiczne. Przypominamy raz jeszcze czego możemy używać, a co jest absolutnie niedozwolone:

CZYM MOŻNA PALIĆ W PIECU

- DREWNEM NIEPRZETWORZONYM I NIEIMPREGNOWANYM
- WĘGLEM
- PAPIEREM, TEKTURĄ I OPAKOWANIAMI Z TEKTURY
- TROCINAMI, WIÓRAMI I ŚCINKAMI, KORĄ I KORKIEM
- PELLETEM, BRYKIETAMI DRZEWNYMI
- ZBOŻEM

CZEGO NIE WOLNO PALIĆ W PIECU

- PLASTIKOWYCH POJEMNIKÓW NP. BUTELEK PO NAPOJACH
- OPON
- ODPADÓW Z GUMY
- PRZEDMIOTÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH
- LAKIEROWANYCH I MALOWANYCH ELEMENTÓW DREWNIANYCH
- SKÓRY (NATURALNEJ I SZTUCZNEJ)
- OPAKOWAŃ PO ROZPUSZCZALNIKACH CZY ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN
- OPAKOWAŃ PO FARBACH I LAKIERACH
- POZOSTAŁOŚCI FARB I LAKIERÓW
- PLASTIKOWYCH TOREB
- PAPIERU BIELONEGO ZWIĄZKAMI CHLORU, NADRUKIEM FARB KOLOROWYCH

Dym ciemnoszary – powstaje w wyniku spalania paliw stałych, takich jak węgiel lub wilgotne drewno gorszej jakości

Dym czarny – powstaje w wyniku spalania złej jakości węgla lub mokrego drewna złej jakości lub niepoprawnego spalania dobrej jakości paliw. Powoduje dużą zawartość pyłów i sadzy w powietrzu

Dym o niejednolitej barwie, bladopomarańczowy/bury – powstaje najczęściej w wyniku spalania mokrego mułu i flotokoncentratu o znaczącej zawartości siarki, powstaje również
w wyniku współspalania, spalania odpadów