Inteligentne przejścia dla pieszych w Dąbiu i Sarnowie

Dzięki staraniom samorządu gminy Psary, decyzją Zarządu Powiatu Będzińskiego oraz Powiatowego Zarządu Dróg w Będzinie z siedzibą w Rogoźniku na skrzyżowaniu ulic Głównej, Szkolnej i Zielonej w Sarnowie oraz ulicy Pocztowej w Dąbiu zainstalowano inteligentne przejścia dla pieszych.

Tego rodzaju przejścia dla pieszych działają w bardzo prosty sposób. Żółte pulsujące światło na znaku drogowym przy przejściu uruchamiane jest samoczynnie w momencie podchodzenia do przejścia dla pieszych. Zainstalowanie tego typu rozwiązania podyktowane było troską o bezpieczeństwo dzieci uczęszczających do szkół w tych dwóch sołectwach.