Blisko 2 mln zł dotacji na odnawialne źródła energii

2 października 2019 Gmina Psary uzyskała potwierdzenie przyznania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w wysokości 1 949 225 zł, na realizację zadania pn. „Słoneczna Gmina Psary - odnawialne źródła energii w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Psary”.

 

Dla osób, które złożyły wnioski w okresie od 1 do 14 czerwca 2017, do godz. 10:40 tj. znajdują się na liście rankingowej stworzonej wg kolejności wpływu wniosków w pozycjach od 1 do 78, w ramach projektu realizowane będą zadania związane z instalacją kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych oraz pomp ciepła w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie gminy.

Projekt cieszy się ogromnym zainteresowaniem ze strony mieszkańców, z uwagi na proponowane rozwiązania technologiczne niosące ze sobą wiele korzyści nie tylko z punktu widzenia działań pro-ekologicznych ale również finansowych. Właściciel nieruchomości będący uczestnikiem programu, może maksymalnie otrzymać do 30 000 zł na pompę ciepła, do 17 000 zł na montaż ogniw fotowoltaicznych oraz do 12 750 zł na montaż kolektorów słonecznych. Unijna dotacja ma pokryć aż do 85% kosztów zakupu i montażu odnawialnych źródeł energii w prywatnym budynku przy czym wysokość dofinansowania na każdy rodzaj inwestycji przewidziana jest osobno.

Dwie trzecie kosztów utrzymania budynku związane są z jego ogrzewaniem. Stosując tanie i komfortowe w eksploatacji źródło ciepła możliwym jest znaczne zmniejszenie kosztów ogrzewania. Mając na uwadze zmiany cen tradycyjnych paliw, idealnym w tej sytuacji rozwiązaniem jest montaż pompy ciepła.

W przypadku kolektorów słonecznych, jak i paneli fotowoltaicznych, oba te rozwiązania służą do pozyskiwania energii słonecznej przy czym charakteryzują się odmiennymi możliwościami i wymaganiami. Kolektory, powszechnie nazywane solarami, przetwarzają promieniowanie słoneczne na ciepło, panele fotowoltaiczne zaś na energię elektryczną.

Celem projektu jest zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza poprzez wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych (OZE) oraz poprawa warunków bytowania mieszkańców naszej gminy.
W ramach pozyskanej dotacji na instalacje odnawialnych źródeł energii objętych zostało 76 obiektów mieszkalnych, jednorodzinnych, należących do osób prywatnych.
Osoby uwzględnione w projekcie w najbliższych tygodniach poproszone zostaną o podpisanie stosownych umów z Gminą Psary. Jeszcze w tym roku ogłoszony będzie przetarg w formule „zaprojektuj i wybuduj”, gdzie przedmiotem postępowania jest zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych. Koniec prac przewidziany jest w 2021 r.