Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa to interaktywna mapa, która pozwala przekazywać Policji informacje o zagrożeniach i niebezpiecznych miejscach w okolicy.

Prawie 1,5 miliona użytkowników, 5 milionów odsłon i ponad 900 tysięcy zgłoszeń zagrożeń, to wynik dwuletniego działania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Multimedialna mapa powstała przy udziale obywateli i obejmuje swoim zasięgiem całą Polskę. Działanie projektu ma na celu zapewnienie mieszkańcom łatwiejszego kontaktu ze służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo. Dzięki temu narzędziu można łatwo i anonimowo zgłosić niebezpieczne sytuacje w swoim otoczeniu, a także zapoznać się z najważniejszymi informacjami odnośnie bezpieczeństwa i zagrożeń w interesującej nas lokalizacji.

Dodatkowym atutem platformy jest zapewnienie mieszkańcom łatwiejszego kontaktu ze służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo. Mapa pomaga wskazać miejsca, na które lokalne służby powinny zwrócić szczególną uwagę. Po zgłoszeniu policja weryfikuje sygnały o zagrożeniach, a jeśli informacje okażą się prawdziwe, podejmuje odpowiednie działania.

Najczęściej zgłaszanymi zagrożeniami są sytuacje związane z nieprawidłowym parkowaniem, przekraczaniem dozwolonej prędkości, spożywaniem alkoholu w miejscach niedozwolonych, niewłaściwą infrastrukturą drogową, używaniem środków odurzających czy złą organizacją ruchu drogowego.

Mapa służy wymianie informacji, poprawie dotychczasowych sytuacji związanych z bezpieczeństwem, natomiast pamiętajmy, że w przypadku pilnych spraw, takich jak zagrożenie życia lub zdrowia należy zawsze dzwonić na numer alarmowy 112 lub 997.

Link do strony Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa