Ruszył remont odcinka ul. Granicznej w Sarnowie

Pod koniec września rozpoczął się remont 210 m odcinka ul. Granicznej w Sarnowie (ul. Jedności w Będzinie).

Przedsięwzięcie obejmuje korytowanie drogi, wykonanie podbudowy z kruszywa oraz ułożenie płyt żelbetonowych na podsypce piaskowej. Wykonawcą inwestycji jest firma ZRB Tyskie Drogi Sp. z o.o. z Tychów.

Koszt zgodnie z umową wyniesie 144 400,20 zł, z czego 75%, czyli około 108 tys. zł, zostanie pokryte z budżetu gminy Psary, a pozostałe 25% z budżetu miasta Będzin. Prace rozpoczęły się 25 października i potrwają 2 tygodnie.