Ćwiczenia obronne i trening systemu alarmowania!

Działając na podstawie § 10 pkt. 3 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. z 2013 r. poz. 96)

Informujemy, że w dniu 28 maja br. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych organizuje krajowe ćwiczenia RENEGADE - SAREX 18/II.

Jednym z elementów przedsięwzięcia jest epizod dotyczący naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej przez statek powietrzny, stwarzający potencjalne zagrożenie dla ludności cywilnej. Podczas ćwiczeń odbędzie się również trening systemu alarmowania i ostrzegania podczas którego na trasie przelotu zostaną uruchomione syreny alarmowe w celu ogłoszenia i odwołania alarmu.

W ramach treningu emitowany będzie

- dźwięk modulowany trwający trzy minuty - oznaczający ogłoszenie alarmu oraz
- dźwięk ciągły trwający trzy minuty - oznaczający odwołanie alarmu.