Odśnieżanie budynków i obiektów

Państwowa Służba Hydrologiczno-Meteorologiczna IMGiW – Państwowy Instytut Badawczy przekazał informację, że na stacji Świerklaniec obciążenie charakterystyczne gruntu śniegiem osiągnęło wartość 1,785 kN/m³, co przekracza normatywne obciążenie śniegiem.

W związku z występującym zagrożeniem dla obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie gmin powiatu będzińskiego, prosimy o podjęcie działań przewidzianych w Rozporządzeniu Wojewody Śląskiego nr 12/09 z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie obowiązku usuwania śniegu i lodu z obiektów budowlanych.

Rozporządzenie dostępne jest na stronie internetowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowiach: http://www.katowice.uw.gov.pl/wydzial/wydzial-bezpieczenstwa-i-zarzadzania-kryzysowego/odsniezanie-budynkow-i-obiektow-1