Pomiar smogu w Psarach

9 stycznia przedstawiciele Zagłębiowskiego Alarmu Smogowego zamontowali na budynku OSP w Psarach profesjonalne urządzenie do mierzenia stężenia pyłu PM10. Pyłomierz będzie monitorował stan powietrza do 14 stycznia. Wyniki pomiarów można śledzić na stronach internetowych: www.polskialarmsmogowy.pl oraz www.facebook.com/ZaglebiowskiAlarmSmogowy/